دکتر مسعود فروزنده

دکتر مسعود فروزنده استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر مسعود فروزنده

Dr. Masoud Forouzandeh

استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابزارهای آفریننده انسجام متنی و پیوستارهای بلاغی در ویس و رامین (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 6، شماره: 2
2 استعاره در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 6، شماره: 19
3 بازتاب دیدگاه شاعر در نحو منظومه ویس و رامین (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 6، شماره: 2
4 بررسی آستانه های داستان در داستان های کوتاه بزرگ علوی (با توجه به نظریه رابرت فونک) (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 51
5 بررسی اعتماد اجتماعی در دیوان سیف فرغانی از منظر جامعه‌شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 12، شماره: 4
6 بررسی انواع تکرار و کارکردهای آن در ویس و رامین (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 3
7 بررسی جریان سیال ذهن در داستان های به کی سلام کنم؟ و شوهر امریکایی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 3، شماره: 3
8 بررسی روایت، داستان و پیرنگ در «گلدسته ها و فلک» جلال آل احمد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 1
9 بررسی شعر منتخب نوجوان دهه نود بر اساس تصاویر سه گانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 11، شماره: 20
10 بررسی" شکاف نسلی"به عنوان اصلی واقع گرایانه در "درازنای شب" (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 4، شماره: 3
11 تحلیل ساختاری طرح داستان ورقه و گلشاه عیوقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 60
12 زنجیره ها، عناصر و گزاره های روایی در داستان بانوی حصاری از هفت پیکر نظامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 20
13 ساختار روایت در داستان ضحاک (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 13، شماره: 24
14 کارکردهای عنوان داستان در داستان های کوتاه ایرانی(با تکیه بر داستان کوتاه نویسان شاخص پیش از انقلاب اسلامی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 12، شماره: 2
15 مقایسه خویشکاری های کاوه آهنگر با گبریاس (اوگبارو) (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 55
16 هنجارگریزی در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارزش شاهنامه فردوسی در عصر حاضر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 بررسی توصیفی تحلیلی مقالات دوره چهارم (1389) مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 بررسی جشن ها ،اعیاد،مراسم وسنت ها در دیوان ناصر بخارایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
4 بررسی و ضرورت احوال و مقامات عرفانی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
5 بررسی هفت رمان نوجوان اثر محمدرضا یوسفی با رویکرد جامعه شناسی محتوا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
6 بهره گیری از ساحت مذهب در شعر شاعران دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نهمین کنگره ادبیات پایداری
7 تحلیل موضوعی آب حیات در اشعار حافظ (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
8 خوانش تحلیلی آستانه و کارکرد آن در مجموعه داستان »دریا هنوز آرام است« از احمد محمود (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
9 دلالت مندی و کارکرد عنوان داستان در مجموعه داستان سگ ولگرد از صادق هدایت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی
10 سازوکارها و دلالتمندی های مطلع داستان در »پنج داستان« جلال آل احمد (با تکیه بر نظریه رابرت فونک) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی
11 سازوکارهای مطلع و ویژگیهای آنها در داستانهای کوتاه ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
12 سیمای جامعه در شعر ناصر بخارایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)