دکتر ژاله معماری

دکتر ژاله معماری دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا (س)

دکتر ژاله معماری

Dr. Zhaleh Memari

دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا (س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی ورزش هندبال استان سمنان با استفاده از الگوی برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 17
2 ارائه چارچوب بازاریابی اجتماعی تغییر رفتار مرتبط با فعالیت بدنی در سالمندان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 15، شماره: 77
3 از شناسایی استعداد تا بازی در رقابتهای تیم ملی و لیگهای حرفهای: مورد مطالعه فوتبال آلمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 2
4 How Could a Football Player Transfer Business be More Successful? A Model-Based on Game Theory Approach (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 3، شماره: 2
5 How is the Football Schools Franchise Using a Valuable Approach to Revenue-Generating Capacity in Iranian Football Clubs? (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 1، شماره: 1
6 How the Germans Are Using the Football Talent Management Program (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نو در فیزیولوژی ورزشی دوره: 2، شماره: 3
7 Marketing Strategies to developing the Iranian sports industry (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 1، شماره: 2
8 The Security Role of Football Stadiums on Marketing Mix Development (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نو در فیزیولوژی ورزشی دوره: 2، شماره: 3
9 تبیین مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 24
10 تحلیل ارتباط پایگاه های قدرت مربیان و رضایت مندی ورزشکاران رشته های انفرادی و جمعی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 22
11 تحلیل سوات تکواندو ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 15
12 تعیین سیاست بهینه در افزایش درآمد مسابقات ورزشی مبتنی بر قیمت بلیت، با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم؛ مورد مطالعه لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 1
13 تعیین و مدل سازی عوامل تعیین کننده رضایت مندی مشتریان در مجموعه های خصوصی ورزشی-تفریحی: الگوسازی تحلیل مسیری1 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 18
14 دیدگاه صاحب نظران در باب چالش های ارزیابی مربیان ملی با رویکرد تصمیم محور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 1، شماره: 1
15 شناسایی روابط میان حوزه های صنعت ورزش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 37
16 مطالعه اکتشافی معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
17 مطالعه پیشبرد اهداف مسئولیت اجتماعی شرکتی مبتنی بر پرتفوی حامیان مالی ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 73
18 معادله قیمت گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 1
19 نقش مسئولیت اجتماعی سازمان های فوتبالی در پیشرفت جوامع در حال توسعه (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 65
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الزامات حقوقی در رشد و توسعه استعدادهای ورزشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
2 Social Responsibility in Football Business Suppliers (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 موقعیت استراتژیک صنعت ورزش ایران از دیدگاه خبرگان و ارایه استراتژی های بازاریابی توسعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
4 نقش پایگاه دادهها در رشد و گسترش فوتبال کشورهای توسعه یافته (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران