امیر خسروانی

 امیر خسروانی دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

امیر خسروانی

Amir Khosravani

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جزءجزءسازی و حذف کلاسه های ریز از خمیر کارتن های کنگره ای کهنه بر ویژگی های مقوای تولیدی در مقایسه با کاربرد الیاف بلند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 36، شماره: 4
2 اثر زمان انحلال بر نم پذیری و برخی ویژگی های فیلم سلولزی تولیدی با استفاده از مایع یونی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 2
3 اثر کائولینیت بر ویژگی های سوپرجاذب لیگنوسلولزی حاصل از نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 10، شماره: 4
4 اثر هدایت الکتریکی بر کارایی و برهمکنش نشاسته کاتیونی – نانوسیلیکای آنیونی در خمیرکاغذ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 35، شماره: 1
5 تاثیر اختلاط نانوالیاف لیگنوسلولزی حاصل از الیاف کارتن کنگره ای کهنه بر ویژگی های مقوای بازیافتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 4
6 تاثیر بار الکتروستاتیکی کایتوزان بر عملکرد سیستم کایتوزان- نانو سیلیکا در خمیرکاغذ بازیافتی کارتن های کنگره ای کهنه (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 3
7 تاثیرپذیری تولید رواناب و هدررفت خاک از افزودنی نرمه ضایعاتی در کرت های آزمایشگاهی کوچک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
8 تحلیل نحوه جذب، پیکره بندی و عملکرد پلی الکترولیت کایتوزان در خمیرکاغذ با استفاده از تکنیک الیپسومتری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 34، شماره: 4
9 تقویت مقوای بازیافتی با استفاده از تیمارسطحی و مواد افزودنی در بخش سایزپرس (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 13، شماره: 1
10 تولید مقوای چندلایه از خمیر کارتن های کنگره ای کهنه و کاربرد ذرات ریز در لایه میانی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 11، شماره: 1
11 روش های رنگ آمیزی فلورسنت با رنگ رودامین B ایزوتیوسیانات در مواد سلولزی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 13، شماره: 4
12 عملکرد نشاسته خام و اکسید شده به عنوان افزودنی های تقویت کننده پیوند بین لایه ای در مقواهای چندلایه بازیافتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 35، شماره: 1
13 مقایسه اثر نانوذرات سیلیکاسل و بنتونیت بر عملکرد نشاسته کاتیونی به لحاظ قابلیت آبگیری، ماندگاری و ویژگی های مقاومتی کاغذ بازیافتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 2
14 مقایسه عملکرد نشاسته کاتیونی در کاربردهای سطحی و درونی مقوای بازیافتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 13، شماره: 3
15 نانوالیاف سلولزی تهیه شده از کاغذ باطله چاپ و تحریر و اثر آن بر ویژگی های کاغذ بازیافتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن کایتوزان در بین لایه های مقوای دولایه بر ویژگی های مقاومتی محصول نهایی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
2 اثر افزودن نانوالیاف لیگنوسلولزی بر قابلیت آبگیری در فرآیند تولید مقوای بازیافتی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
3 اثر بنتونیت بر ویژگی سوپرجاذب تولید شده با استفاده از مایع یونی به عنوان یک حلال سبز (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
4 اثر تیمارسطحی نشاسته و لیگنوسلولزنانوفیبریله در مقاومت به خمشمقوای لاینر بازیافتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
5 اثر کاربرد نانوالیاف سلولزی بر قابلیت باز یافت کاغذ چاپ و تحریر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
6 اثر نانوالیاف حاصل از خمیر کارتن های کنگره ای کهنه بر مقاومت به کشش مقوای بازیافتی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
7 استفاده از پسماند و ضایعات لیگنوسلولزی به منظور تولید ماده سوپرجاذب (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
8 بررسی اثر تیواوره بر انحلال ماده لیگنوسلولزی در سیستم آبی حلال تیواور/NaOH (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
9 بررسی اثر دفعات بازیافت کاغذ باطله چاپ و تحریر بر ویژگیهای خمیربازیافتی حاصل از آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
10 بررسی تاثیر افزودن کیتوزان بر شاخص مقاومت به کشش چند سازه سلولز -کیتوزان تهیه شده با مایع یونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
11 بررسی تاثیر میزان نشاسته کاتیونی بر عملکرد سیستم نانو سیلیکای آنیونی- نشاسته کاتیونی در کاغذهای ظریف (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
12 بررسی میزان اثر افزایش نرمه الیاف بر قابلیت آبگیری و ماندگاری ذرات ریز در خمیرکاغذ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
13 بهبود خواص مقاومتی کاغذ کنگره ای بازیافتی با استفاده از کلاسه بندی الیاف (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بهبود مقاومت به کشش مقوای بازیافتی با تیمار سطحی نشاسته و نانوالیاف لیگنوسلولزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مواد نوین
15 بهرهمندی از مایعات یونی بهعنوان حلال سبز در بازیابی ضایعات لیگنوسلولزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
16 پتانسیل افزودنی نانوالیاف در کاهش زمان شروع رواناب در کرت های آزمایشی کوچک (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 تاثیر میزان غلظت ماده لیگنوسلولزی بر قابلیت انحلال نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه در سیستم محلول آبی تیواوره /NaOH (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
18 تاثیرپذیری زمان رواناب از افزودنی نرمه حاصل از کارتن های کنگره ای کهنه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
19 تاثیرگذاری اوره بر نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه به منظور تولید ورمی کمپوست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
20 فلورسنس طبیعی مواد لیگنوسلولزی و نشاندار کردن با رنگ های فلورسنتو کاربردهای آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
21 کاربردهای زیست محیطی چندسازه زیستی سلولز- کیتوزان تولید شده با مایعات یونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
22 مروری براستفاده اززیست بسپارکایتوزان درصنایع کاغذسازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
23 مقایسه اثرزیست بسپارهای کایتوزان نشاسته کاتیونی ونانوکایتوزان برفرایند دوستدار محیط زیست بازیافت کاغذ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
24 مقایسه روش دوستدار محیط زیست ساخت چندسازه زیستی سلولز_کیتوزان با مایعات یونی و روش های رایج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
25 نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه برای تولید کود ورمی کمپوست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
26 ویژگی های فلورسنت طبیعی مواد لیگنوسلولزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ