دکتر هوشنگ خسروبیگی

دکتر هوشنگ خسروبیگی دانشیار تاریخ دانشگاه پیام نور

دکتر هوشنگ خسروبیگی

Dr. Houshang Khosrow Beagi

دانشیار تاریخ دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی بنیان های مشروعیت حکومت آل مظفر(۷۹۵-۷۱۳ ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 10، شماره: 39
2 ارزیابی کارکرد محتوای الکترونیکی در آموزش تاریخ در دانشگاه گام اول برای شناسایی بایسته های نقد محتوای الکترونیکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 10
3 الهیات تاریخ پژوهش در مبانی کلامی فلسفه تاریخ گردش فرجام شناسانه در اندیشه جوآکیم فیوره ای(۱۲۰۲-۱۱۳۵م) و اندیشه تاریخی-کلامی(نقد و بررسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقدنامه تاریخ دوره: 1، شماره: 1
4 امنیت سیاسی و رونق اقتصادی ماوراءالنهر در عصر سامانیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 9، شماره: 34
5 امور مالی و مودیان مالیاتی در دوره ایلخانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
6 انجمن خیریه ایرانیان در تفلیس و سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 33
7 اوضاع اجتماعی و اقتصادی دامغان در دوره قاجار(از آغاز تا سال 1310 ق) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
8 اوضاع اجتماعی و اقتصادی دماوند در دوره قاجار از آغاز تا پایان دوره ناصری) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
9 بازشناسی تاریخی دیوان مظالم در دوره میانه و کارکرد سیاسی آن در دوره سلجوقیان بزرگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 10، شماره: 19
10 بازنمایی مفهوم عوام در خاطره نگاری های عصر مشروطه بر اساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 30، شماره: 26
11 بررسی اندیشه های حکمروایی در حکومت آل بویه بر اساس نام گذاری فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 9، شماره: 36
12 بررسی پدیده راهزنی در سده هشتم هجری با تاکید بر روایات صفوه‎الصفا (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 6، شماره: 10
13 بررسی دلایل ناکارآمدی دیوان عرض خوارزمشاهیان در رویارویی با مغولان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 4، شماره: 1
14 بررسی روند شکل گیری تشکیلات اداری مغول ها در ایران با تاکید بر دوره چینتمور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 1
15 بررسی ساختار و اجزای دفتر توجیهات در عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 5، شماره: 2
16 بررسی نسخه الفوائد السلطانیه فی القواعد الطبیه و منابع آن (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 12، شماره: 4
17 بررسی نقش و جایگاه صنعتگران خراسان و ماوراءالنهر در عهد تیموریان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
18 تاثیر پذیری امویان از فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 2
19 تاریخ شفاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 3، شماره: 1
20 تاریخ شفاهی به عنوان ابزاری کلاسی: یادگیری نظریه مدیریت در بررسی سیر توسعه سازمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 4، شماره: 1
21 تحلیل ساختاری داروشناسی در کتاب "الابنیه عن حقایق الادویه" نوشته ابومنصور هروی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 9، شماره: 3
22 تحول مبانی مشروعیت سلطنت؛ از یورش مغولان تا برآمدن صفویان (نقد و بررسی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 12
23 ترجمه در دوره قاجار (از ۱۲۱۰ ق. تا پایان دوره مظفری) (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 2، شماره: 2
24 تقسیمات سرزمینی در پیوند با حکمرانی خاندانی در ایران اوایل دوره قاجاریه (۱۲۶۴ق/۱۲۱۰ ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 15، شماره: 2
25 تقسیمات سرزمینی در پیوند با نظام حکمرانی دیوانی دوره ناصرالدین شاه (۱۲۶۴-۱۳۱۳ق/۱۸۴۷-۱۸۹۵م) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 32، شماره: 56
26 تقسیمات کشوری و جریان تمرکزگرایی و نوسازی در دوره رضاشاه۱۳۲۰-۱۳۰۴ ش (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 14، شماره: 1
27 جذام و نظام امنیت اجتماعی در ایران میانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 10، شماره: 38
28 دفاتر مالی در نظام دیوانسالاری عصر صفوی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 7، شماره: 12
29 دیوان انشاء و بازآفرینی ادبیات اداری در دوره ایلخانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 29
30 زمینه ها و عوامل شکل گیری و توسعه قدرت نظامی خوارزمشاهیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 6، شماره: 1
31 ساختار اقتصادی و اجتماعی شهر شاهرود در نیمه اول عصر قاجار (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 7، شماره: 1
32 ساختار فرهنگی، هنری و اقتصادی خانقاه‌ها در فرآیند رشد مریدان صوفیه ایلخانان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 37
33 سازمان دهی نظام مدیریت تقسیمات کشوری در اوایل دوره پهلوی اول ۱۳۱۶-۱۳۰۴ش. (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 32
34 شناسایی و بررسی تشکیلات نظامی جایگزین دیوان عرض در دوره ایلخانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 10، شماره: 2
35 علل استمرار حکومت آل دابویه درطبرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 47، شماره: 94
36 عوامل دیرپایی دوران حکومت غوریان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 4
37 عوامل موثر بر وضعیت تجارت خراسان و ماوراءالنهر در دوران تیموریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 12، شماره: 23
38 مریضخانه مظفری در استانبول (۱۲۷۹ش/ ۱۳۱۸ق ۱۳۱۳ش/ ۱۳۵۳ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 14، شماره: 2
39 مشروعیت توأمان یا چندگانگی مشروعیت در حکومت‌های ایران دوره اسلامی (از طاهریان تا سقوط خوارزمشاهیان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 48، شماره: 1
40 معرفی نسخه طبی «گلشن زیبا» (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 14، شماره: 1
41 معرفی و بررسی منظومه حماسه ای تاریخی نویافته تاریخ شاه عباس یکم ( با تاکید بر تاریخ محلی مازندران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 13، شماره: 2
42 مقایسه تطبیقی بازتاب اصلاحات غازانی در جامع التواریخ با دستورالکاتب فی تعیین المراتب (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 3، شماره: 1
43 منصب قاضی در ایالات عصر سلجوقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 6، شماره: 24
44 میراث اداری ساسانیان در ایران دوره سامانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 11، شماره: 20
45 نظام هیئت وزرایی در ایران پیشامشروطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 7، شماره: 2
46 نقد و تحلیل ساختاری نسخه خطی «منشات صادقای تبریزی» و بررسی بینش و روش کاتب (قرن ۱۱ ق) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 2
47 نقدی بر کتاب: تحول مبانی مشروعیت سلطنت از یورش مغولان تا برآمدن صفویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقدنامه تاریخ دوره: 1، شماره: 1
48 نقش آل بویه در تعمیق فرهنگ شیعی (مطالعه موردی:آداب و رسوم مذهبی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 8، شماره: 30
49 نقش جغتائیان در شکل گیری، استقرارو تداوم حکومت تیمور گورکانی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 11، شماره: 22
50 نقش دانشگاه ها در تاریخ شفاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تاریخ شفاهی دوره: 1، شماره: 1
51 نوسازی نظام اداره تقسیمات کشوری در دوره احمد شاه قاجار ( ۱۳۰۴-۱۲۸۸ ش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 17، شماره: 32
52 واژه شناسی پزشکی در ذخیره خوارزمشاهی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 علل زوال و سقوط علویان طبرستان از نگاه ابن اسفندیار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی دانشجویان ادبیات، تاریخ و مطالعات فرهنگی
2 نقش سید ابن طاووس در گسترش و تعمیق ادبیات دعایی تشیع (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی