دکتر حسن حضرتی

دکتر حسن حضرتی دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دکتر حسن حضرتی

دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابن فندق و تاریخ شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 3، شماره: 1
2 اختیارات مجلس در قوانین اساسی مشروطه ایران و عثمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 3
3 ازدواج و قواعد آن در جوامع استپی آسیای مرکزی (پیش از اسلام) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 14، شماره: 2
4 امام خمینی(س) و دانش تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 11، شماره: 43
5 اندیشه سیاسی حزب التحریر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 3
6 بلوچ ها و سقوط اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 11، شماره: 43
7 پی گیری رد حلقه تفسیری ابن عباس در تاریخ نگاری قدسی مسلمانان (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 55، شماره: 2
8 تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصری: مطالعه موردی الثوره العرابیه رافعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 6، شماره: 23
9 تبیین نظری نهضت های شیعی- صوفی در ایران قرن های هفتم تا دهم ه .ق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 2، شماره: 6
10 تحولات اجتماعی زنان در روزنامه های ایرانی از آغاز تا پایان مشروطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 2، شماره: 6
11 جامعه ایرانی در پاریس:ایران به روایت احمد آقایف(1891-1893) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 4
12 حکومت دراویش در کردستان عراق (۱۹۱۸۱۹۳۱م) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 7، شماره: 27
13 در باب مهم ترین وظیفه رشته ای مورخان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 30، شماره: 26
14 درآمدی بر دوره بندی موضوعی و بوم محور از تاریخ ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 32، شماره: 29
15 درک متاخر مسلمانان از تمدن (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 46، شماره: 2
16 دلایل تداوم جنگ و ناکامی صلح پس از فتح خرمشهر در سال ۱۳۶۱ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 6، شماره: 1
17 ررویارویی سیاسی مذهبی دولت عثمانی با صفویان (۹۰۷۱۰۰۳ه‍.ق/۱۵۰۱۱۵۹۴م) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 49، شماره: 1
18 رویارویی سنت گرایان با تجدد در نیمه نخست قرن بیستم؛ مطالعه موردی شیخ الاسلام خلافت عثمانی، مصطفی صبری توقاتی (۱۸۶۹-۱۹۵۴م.) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 10، شماره: 36
19 رویارویی سنت و تجدد در تدوین قانون اساسی عثمانی (۱۸۷۶م.) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 1، شماره: 2
20 رویکرد موتلفه اسلامی نسبت به روحانیت سیاسی در پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ش (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 9، شماره: 1
21 زمینه های پذیرش و گسترش اسلام در بوسنی و هرزگوین بین سال های ۱۴۶۳ و ۱۸۰۰ میلادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 23، شماره: 81
22 سیاست فرهنگی حکومت تزاری در فرارود طی سال های (۱۹۱۷ ۱۸۶۴) ( مطالعه موردی: نظام آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 7، شماره: 25
23 ضیافت گاو: مطالعه ای انسان شناختی از مناسک دانشگاهی در ترکیه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 11، شماره: 2
24 قدرت نمایی سیاسی مدرسیان در روزگار احیای وحدت حاکمیت آل عثمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 9، شماره: 2
25 گامی دیگر به سوی انقلاب اسلامی تاملی در کاپیتولاسیون دوم (۱۳۴۳ ش) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 1، شماره: 1
26 مبانی الهیاتی تاریخ ‎نگاری انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 31
27 مدحت پاشا و نوگرایی در ایران (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 19، شماره: 3
28 مدرسیان و رویارویی عثمانی مملوکی (روزگار بایزید دوم و سلیم اول) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 48، شماره: 1
29 مفهوم و جایگاه فرهمندی در جامعه اسلامی در سده های نخستین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 10، شماره: 40
30 میرزا رضا ارفع‌الدوله (1270ـ 1356ق) و کارنامۀ سفارت عثمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 51، شماره: 2
31 نقد تاریخی گزارش ابن خلدون از سانحه عاشورا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 3، شماره: 13
32 نقش کاتبان ایرانی در تحول و توسعه کتابت درباری عثمانی: دوره سلیم اول (حک: ۹۱۸- ۹۲۶ ق) و سلیمان قانونی (حک: ۹۲۶- ۹۷۳ ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 33
33 واقعه ی کربلا و بازنمایی عملکرد گفتمان حاکم در تاریخ نگاری ابومخنف (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 26