دکتر محمد علی خلیلی اردکانی

دکتر محمد علی خلیلی اردکانی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد علی خلیلی اردکانی

Dr. Mohammad Ali Khalili Ardakani

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اجرای رویکرد پلیس جامعه محور در ایران (مقایسه تطبیقی اجرای رویکرد جامعه محوری در پلیس ایران و آمریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 1
2 اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن ( مطالعه پیمایشی جوانان شهر مشهد ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 24، شماره: 76
3 تبیینی سیاسی-تاریخی از تحولات پوششی زنان ایران معاصر (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 18، شماره: 1
4 جهانی شدن و تاثیر آن بر هویت قومی و ملی: مطالعه کردهای سنندج (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 4، شماره: 1
5 حیات فیس بوکی در ایران: ساخت خود زنانه در فیس بوک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جامعه شناختی گرایش به نزاع جمعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
2 بررسی جامعهشناختی گرایش به نزاع جمعی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
3 بررسی خودکشی در دین اسلام با تاکید بر قرآن و راه کارهای پیشگیری از آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
4 تحلیل جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و خودکشی در ایران ۱۳۹۶، ۱۳۹۳،۱۳۸۴ (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
5 تحلیل جامعه شناختی رابطه بین متغیرهای زمینه ای و سرمایه اجتماعی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری