دکتر نجله خندق

دکتر نجله خندق دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر نجله خندق

Dr. Najleh Khandagh

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.