دکتر جلیل دارا

دکتر جلیل دارا دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جلیل دارا

Dr. Jalil Dara

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیب ها و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 30، شماره: 2
2 Religious-Secular Cleavage and PoliticalStability in Israel (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان دوره: 2، شماره: 1
3 The Regional Security Complex of Moqavemah( Resistance) and Iran’s strategy to ensure Oil Security (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 4، شماره: 3
4 بررسی مقایسه ای مواجهه غرب و ایران با اپیدمی کرونا از منظر سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 11، شماره: 4
5 بررسى نقش مدارس اسلامى در تقویت فرهنگ حجاب از منظر سرمایه اجتماعى (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 15
6 تاثیر آرمانشهر بر شکل گیری مفهوم شهر در دوران ساسانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
7 تاملی نظری در باب گونه شناسی بنیادگرایی یهودی؛ از غیرسیاسی ضد صهیونیسم تا سیاسی صهیونیسم گرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 27
8 تحلیل اقدامات ژئوپلیتیکی داعش بر اساس مدل مفهومی والرشتاین – تیلور (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 14، شماره: 51
9 تحلیل مقایسه ای و یژگی های دولت اسلامی و دولت مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی متعالی دوره: 3، شماره: 1
10 تحلیل نظام انتخابات در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی آسیب ها و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
11 تحلیلی بر روش‌شناسی نظام‌های اقتصادی- سیاسی با تأکید بر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 1، شماره: 3
12 عوامل تاثیرگذار بر میزان مشارکت سیاسی زنان؛ با تاکید بر تعداد وزرای زن در دولت های مختلف جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 18، شماره: 2
13 قانون احزاب و نسبت آن با کارآمدی حزبی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 11، شماره: 2
14 گفتمان سلطنت و نسبت آن با گفتمان‌های رقیب در ایران( 1357-1332) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 2، شماره: 4
15 مقایسه انقلاب اسلامی ایران و انقلاب سیاسی 2011 مصر در پرتوبررسی دو جریان روحانیت ایران و اخوان المسلمین مصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 4، شماره: 14
16 مقایسه شهروندی سیاسی در نظامهای دموکراسی غربی و مردمسالاری دینی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 10، شماره: 2
17 مقایسه عملکرد نیروهای بازار در روند صنعتی شدن غرب و ایران (بررسی دوران صفویه تا اواخر پهلوی اول) (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 10، شماره: 1
18 نقش اجتماعی زنان در بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی؛ بررسی دیدگاه آیت الله خامنه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 10، شماره: 4
19 نقش اخوان المسلمین در انقلاب ۲۰۱۱ مصر در پرتو رابطه ساختار کارگزاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 3
20 نگاهی به نقش دولت در توسعه صنعتی؛ مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران و کره جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 8، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر ظرفیت های اقتصادی قوم ترکمن بر امنیت ملی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب از منظر حکمرانی خوب (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پیشران ها و تهدیدهای فراروی انقلاب اسلامی در گام دوم