دکتر خسرو دانشجو

دکتر خسرو دانشجو استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر خسرو دانشجو

Dr. Khosro Daneshjoo

استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقا مدل های ایزوویستی به کمک معرفی مجموعه ای جدید از متغیرها بر اساس موقعیت لبه های باز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 41
2 ارزیابی انواع روش های اسکان موقت در زمان بحران در برابر تهدیدات با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 5، شماره: 4
3 استراتژی های حمل بار در عصر هخامنشی با تکیه بر شناسایی روش های حمل مصالح سنگی در تخت جمشید (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 12، شماره: 23
4 اسکان غیر رسمى و راهبرد توانمندسازى درونى (توسعه درون زا) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 13
5 Contemplation on the Potential of Nature in Developing Inventive Architectural Concepts (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 12، شماره: 1
6 Role of Endogenous Development in Informal Habitation: An Analytical Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 1، شماره: 1
7 بازشناسی الگوی طراحی خانه های بومی در استان مازندران با رویکرد اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 44
8 تبیین مدل سه بعدی ارتقا کیفیت مراکز درمانی مبتنی بر شواهد (EBD)با تاکید بر رضایتمندی بیمار (موردپژوهی: بیمارستان بهمن) (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 3
9 تحقق منظر پایدار با برقراری ارتباط دوباره انسان و طبیعت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معماری نوین دوره: 2، شماره: 1
10 تحلیل معیارهای کالبدی بناهای میان افزا به منظور به کارگیری در طراحی و ارزشیابی آنها (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 100
11 سازگار کردن طراحی معماری مسکونی شهر حمص در سوریه با اقلیم براساس مقایسه خانه های سنتی و معاصر شهر (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 40، شماره: 173
12 فضاهای جمعی و حیاط مدرسه کتاب سه بعدی آموزش مفاهم توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 11، شماره: 49
13 متدولوژی متکی بر طراحی در محیط مجازی خاص، جهت تدوین ارتباط کیفیت فضایی و ساختار فضایی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 110
14 مقایسه اجرای بناهای مسکونی پس از جنگ به روش صنعتی سازی با روش های درجاسازی ازنقطه نظر زمان (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 3، شماره: 14
15 مقدمه ای بر گرایش به طبیعت در نمونه هایی از معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Concise Review on the Potential of Trombe wall as an Efficient Passive Solar Measure (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
2 اثر صنعتی سازی ساختمان بر افزایش کیفیت ساخت نمونه موردی شهر ملایر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
3 ارتقا اصول طراحی مراکز درمانی مبتنی بر شواهد(EBD) با تاکید بر رضایتمندی بیمار (موردپژوهی: بیمارستان بهمن تهران و بیمارستان پارس رشت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
4 انعطاف پذیری در فضای آموزشی مدارس: رویکردها و چالش ها در دوره پساکرونا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست
5 Introduction to Public Participation in Mega-Projects Planning and Design: The Case of Bagh-e Ketab, Tehran, Iran (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
6 Reconsidering Effective Factors in Passive Solar Architecture: A Systematic Review (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
7 بازآفرینی شهری بافت های فرسوده شهر تهران و تاثیر مشارکت اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی جایگزین مبتنی بر پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
8 بازشناسی عنصر شباک در معماری بر مبنای نور روز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 بازطراحی بنای تاریخی با هدف احیا و باززنده سازی به واسطه اصلاح عملکردی با رویکرد اصول پایداری بافت های تاریخی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
10 بررسی تاثیر اقلیم های مختلف بر میزان کاهش انتقال انرژی در عایق کاری سقف پارکینگ های پیلوت نیمه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
11 بررسی تاثیر عایقکاری حرارتی دیوارها در مسکن روستایی اقلیم خیلی سرد استان زنجان (نمونه موردی: روستای چرگر) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری ،شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
12 بررسی شهرسازی دوره پهلوی اول و دوم و مقایسه آن با شهرسازی اروپایی قرن نوزدهم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
13 بررسی صنعتی سازی به روش قالب تونلی از منظر زمان و هزینه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
14 بررسی معماری پست مدرن بعد از جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
15 بررسی معماری حمام گنجعلی خان و نقش کاربندی در پوشش سقف آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
16 بررسی و تحلیل صنعت پیش ساختگی و مدولار در مسکن انعطاف پذیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
17 پایداری سازه ای سقف های تیرپوش در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
18 پایداری؛ آینده برنامه ریزی برای تاب آوری سکونتگاه های انسانی در برابر سوانح طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
19 پیش ساختگی و انعطاف پذیری در معماری مسکونی با نظری بر مسکن پیشین ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
20 تاثیر آب در القای حس قدسی در مسکن - نمونه موری: سه مورد از خانه های سنتی ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
21 تبیین ضرورت بازآفرینی مراکزشهری به منظورتوسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
22 تبیین ضرورت نگرش سیستمی به معماری پایداربرای درک پیچیدگی های زمینه تکنیکی-اجتماعی دنیای معاصر و در راستای توسعه درون زا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
23 تحلیل شرایط اقلیمی ساختمان های آموزشی (نمونه موردی ساختمان دانشکده هنر و معماری دانشگاه رازی کرمانشاه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
24 تحلیل عوامل موثر بر فرم آب انبارهای ایران (مطالعه موردی: آب انبار نو ساری) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
25 تحلیل نقش عناصر کالبدی موجود در صحن مساجد به عنوان مکانی برای تعاملات اجتماعی در جامعه ی اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
26 تحلیل و بررسی اصول طراحی نوین فرودگاه ها با رویکرد توسعه پایدار حمل ونقل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
27 تدوین مدل مفهومی ارتقا امنیت اجتماعی بافت های فرسوده شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
28 تدوین مدل مفهومی بازآفرینی مراکز شهری با تاکید بر گردشگری شهری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
29 تغییر رویکرد در طراحی مدارس با بهرهگیری از سیستم های ماژولار به عنوان راهبردی آیندهنگر در طراحی فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
30 تقارن در معماری و طبیعت با نگاهی به مفهوم تقارن موضعی در معماری خانه های سنتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
31 تناسبات نیارشی گنبدخانه های دوره اسلامی با گنبد تک پوسته (قرن ۵ تا ۸ ه.ق در منطقه قزوین) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
32 جستاری بر لزوم نگاه بهگروه اقلیت(معلولین حرکتی) در معماری با رویکردتوانمندسازی درونزا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
33 راهکارهای تقویت پیوند اجتماعی-کالبدی فضای میانی مجموعه های مسکونی بلند مرتبه و شهر و محله مطالعه موردی: مجموعه های منتخب در شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
34 روشهای پیش ساختگی و نقش آن در تسریع اسکان پس از حوادث غیرمترقبه در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
35 رویکردهای بازآفرینی مراکز شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
36 شکل گیری تحولات معماری در آغاز پایتختی تهران در دوره اول قاجار پیش از دوران ناصری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
37 طراحی مبتنی بر شواهد (EBD) در مراکز درمانی و تاثیر آن بر رضایتمندی بیماران (موردپژوهی : بیمارستان کسرا تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
38 طراحی نوین پوسته گنبدهای سنتی ایران با استفاده از فنار ی هانی کام با ریکرد بایونیک (نمونه مو دی گنبد اصلی مسجد کبود) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
39 عنوان طرح: تاثیر سیستم های مدولار در انبوه سازی شخصی مسکن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
40 کاربرد هوش مصنوعی در بهینه سازی جانمایی تجهیزات کارگاه با رویکرد کاهش هزینه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
41 محرمیت وحجاب درخانه های قاجارتهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
42 مدل مفهومی بازآفرینی مراکز شهری با تأکید بر گردشگری شهری (نمونه موردی: مرکز شهر ساحلی محمودآباد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
43 مطالعه تطبیقی نظریه فرم گروهی در بافت شهرهای حاشیه کویر ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
44 معیارهای تشخیص معماری ارزشمند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
45 مقایسه تطبیقی صنعتی سازی و درجا سازی ساختمان ازنقطه نظر کیفیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
46 مقایسه میزان انطباق مقررات وضع شده برای فضای کلاس درس کودکان عادی و بیماران اوتیسم(کودکان 7 تا 12 سال) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
47 نحوه اجرا تداوم و تغییر در پیکره بندی اجزا خانه بروجردی ها کاشان (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه عمران، معماری و شهرسازی ایران
48 نظری بر مفاهیم توسعه پایدار و زمینه گرایی در معماری بومی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
49 نقش رایانه ها در تفکر طراحی (نگاهی به جایگاه هوش مصنوعی در طراحی معماری) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
50 واکاوی خانه های سنتی تبریز با تاکید بر اصل مردم واری (بررسی موردی خانه های علوی، سلماسی و نیکدل تبریز) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران