دکتر بهاره دبیرمنش

دکتر بهاره دبیرمنش استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بهاره دبیرمنش

Dr. Bahareh Dabirmanesh

استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی فراوانی پاراکوویروس انسانی نوع یک در نمونه های کلینیکی کودکان مبتلا به گاستروآنتریت با روشRT-PCR (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر حلال های فرا زودگداز بر پایه کولین کلراید و گلیسرول بر آنزیم آلفاآمیلاز ترموفیل BLA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
2 Cloning and expression of BDNF protein in Escherichia Coli (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
3 Effect of Apigenin on FOXO, SOD۲ geneexpression in colorectal cancer cell (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
4 Effect of Apigenin on Notch signalingpathway in colorectal cancer cells: Deltex۱ and Hey۱ geneexpression (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
5 Effect of various additives on carboxypeptidase G2 G2 thermal stability (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
6 Evaluation of glargine insulin expression using B۱ Domain of streptococcal protein G tag (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
7 Expression, purification, and efficient in vitro refolding of SARS-CoV-۲ omicron variant receptor-binding domain (RBD) in Escherichia coli (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
8 Inhibitory effect of Apigenin on TGFβ receptor II using bioinformatics analysis (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
9 Investigating the interaction of several herbal extracts with α-synuclein by surface plasmon resonance (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
10 Investigation of enterokinase light chain cloning and expression in Escherichia coli (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
11 Investigation of Malate dehydrogenase cloning and expression in Escherichia coli (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
12 Investigation of recombinant Lactate Dehydrogenase Expression using SUMO fusion tag (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
13 Isolation of pigment producing Bacteria and characterization of extracted pigment (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
14 Purification of a multimeric enzyme carboxypeptidase G2 by intein-mediated protein splicing (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
15 Simultaneous effect of static magnetic field and doxorubicin on exosomal genes expression and oxidative stress in colorectal cancer cells (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
16 The effect of apigenin on the expression ofTFAM and PPARGC۱A genes in colorectal cancer (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
17 The effect of different concentrations of artemin on the formation of α-synuclein s amyloid fibrils (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
18 The effect of SOX۲ overexpression on OCT۴and LGR۵ genes transcription and SOX۲ autoregulation insw۴۸۰ cell line (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
19 بررسی اثر pH بر فعالیت نانوسامانه حاوی آنزیم کندروئیتیناز ABCI بر پایه هیدروکسی آپاتیت (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تحقیقات در علوم و فناوری نانو
20 تخلیص و بررسی خصوصیات سینتیکی آنزیم سلنات ( سلنیت ) ردوکتاز جدا شده از Bacillus sp. STG-83 سوش بومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
21 طراحی و راه اندازی روش اتصال پروب الیگونوکلیوتیدی به سطح نقاط کوانتومی برای تشخیص microRNA (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
22 فعالیت و پایداری ترانس گلوتامیناز در حلال فرازودگداز حاوی گلیسرول بتائین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شیمی، نانو مواد پلیمر-چالش ها و کاربردها
23 کلون ژن، بیان و تخلیص آنزیم کربوکسی پپتیداز G2 به واسطه اینتیین (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
24 کلونینگ و تخلیص پپتید (P-۹۹B) مهارکننده گیرنده اسپایک SARS-Cov۲ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در گیاهان دارویی، شیمی و زیست شناسی ایران
25 مقایسه بیان ژن های دخیل در التهاب در مدل های صرعی به وسیله ی real time-PCR (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
26 نقش دمین C در آلفا -آمیلاز حاصل از باکتری (BKA) Bacillus sp.KR (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران