دکتر احمد رمضانی

دکتر احمد رمضانی دبیر گروه زبانشناسی و زبان های باستانی شورای بررسی متونپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دکتر احمد رمضانی

Dr. Ahmad Ramezani

دبیر گروه زبانشناسی و زبان های باستانی شورای بررسی متونپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان کم توان ذهنی نقد برنامه، کتاب پایه هفتم، و کتاب معلم (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 8
2 ارزشیابی کتاب زبان آموزی، جمله سازی و نگارش پایه سوم ابتدایی گروه آسیب دیده شنوایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 1
3 بررسی کاربرد زبان های مازندرانی و فارسی در شهر جویبار (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 5، شماره: 10
4 بررسی و تحلیل زبان‌شناختی ـ ادبی ساختار مَثَل در اشعار قیصر امین‌پور (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 6
5 بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی هفتم بر مبنای دستور نقش گرای نظام مند هلیدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 15، شماره: 36
6 بسامد پایه صوت در دوزبانه های مازندرانی- فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 7، شماره: 14
7 بسامد کاربرد ابزارهای انسجام در نوشتار دانش آموزان دارای/ بدون اختلالات یادگیری ویژه پایه پنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پازند دوره: 10، شماره: 36
8 تحلیلی بر تکوین حوزه‌های مطالعاتی زبان شناسی و زبان‌های خارجی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 11
9 تحلیلی بر واژگان پایه فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 2
10 نقدی بر کتاب زبان انگلیسی پایه نهم ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) نقدنامه زبان های خارجی دوره: 1، شماره: 2
11 نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 21