دکتر مهدی احمدیان

دکتر مهدی احمدیان استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

دکتر مهدی احمدیان

Dr. Mahdi Ahmadian

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی درحوزه محصولات ضد پهپاد با استفاده از اولویت گذاری پابرجا (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 3، شماره: 11
2 آینده حضور و نفوذ چین در خلیج فارس و دریای عمان (افق زمانی ۱۴۱۰) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی «آینده پژوهی راهبردی» دوره: 1، شماره: 2
3 آینده های بدیل اثرگذاری اپوزیسیون بر ساختار سیاسی در عربستان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 30، شماره: 114
4 الگوی تحول در خدمت وظیفه تخصصی مبتنی بر رویکرد سناریونگاری با بهره گیری از ظرفیت های زیست بوم علم، فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 7، شماره: 25
5 تحلیلی انتقادی و راهبردی بر پیش فرض های مدون دانش آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 26، شماره: 3
6 روش شناسی پژوهش های میان رشته ای و همکارانه برای حل مسائل انسانی-اجتماعی با بهره گیری از معارف اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
7 روند های صنعت گردشگری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دوره: 5، شماره: 1
8 رویکردها، روش ها و اصول طراحی سامانه های اجتماعی -فنی؛ یک مطالعه ی مروری با رویکرد انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 49
9 سناریوهای فرجام جنگ یمن و پیامدهای آن بر حضور و نفوذ عربستان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 105
10 طراحی الگوی اولویت گذاری پابرجا در صنایع راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 4
11 نقشه راه و مدل مفهومی استنباط چارچوب شناختی- هنجاری آینده اندیشی با بهره گیری از معارف و مفاهیم قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دوره: 1، شماره: 1
12 هم افزایی کاربردی میان دانش آینده پژوهی، مدیریت دانش و مدیریت نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی «آینده پژوهی راهبردی» دوره: 1، شماره: 1