دکتر عبدالعلی پورشاسب

دکتر عبدالعلی پورشاسب دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی

دکتر عبدالعلی پورشاسب

Dr. Abdolali Poorshasb

دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی ارتقا سازمان برای رزم در جنگهای آینده (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 16، شماره: 73
2 الگوی تدوین دکترین عملیات مشترک آجا در جنگ آینده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی ارتش دوره: 2، شماره: 4
3 بررسی و تحلیل آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر غافلگیری نظامی امنیتی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 19، شماره: 85
4 تبیین ریشههای تهدیدات ناهمطراز جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
5 تدابیرو راهکارهای پدافندغیرعامل درحفاظت از زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
6 تهدیدات هوایی علیه سامانههای راداری قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا(صلیا...علیهوآلهوسلم) آجا در جنگهای آینده (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 69
7 راهبردهای اجرای عملیات مشترک در ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 6، شماره: 22
8 راهبردهای تحقق فرماندهی و کنترل آجا در عملیات مشترک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 8، شماره: 1
9 راهبردهای نحوه فعالیت آجا در مدیریت بحران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 16، شماره: 74
10 رفتار و عملکرد سیاسی- نظامی کشورهای منطقه در قبال جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 7، شماره: 2
11 رویکردی بر ارائه الگوی راهبردی اداره امور ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از تجارب موفق بشری (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
12 مقاله پژوهشی: اندیشهها، آرا، نظرات و رهنمودهای ولایتفقیه (حضرت امام خمینی(رحمت ا... علیه) و حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)) در قالب محورهای راهبردی اداره امور در ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 19، شماره: 83
13 مقاله پژوهشی: تبیین اندیشه (آراء و تفکرات) نظامی سپهبد شهید علی صیاد شیرازی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 21، شماره: 94
14 مقاله پژوهشی: تبیین ویژگیهای جنگ ناهمطراز جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 19، شماره: 83
15 مقاله پژوهشی: رویکرد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدهای نو پدید نظامی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 21، شماره: 93
16 مقاله پژوهشی: نقش راهبردی نیروی هوایی ارتش در بعد سیاسی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 22، شماره: 95
17 نقش ایالات متحده آمریکا در شروع، تداوم و پایان جنگ رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 9، شماره: 1
18 هفت آسمان پدافندی الگوی بومی لایههای پدافند هوافضایی با رویکردی آمیخته (عملیاتی و صنعتی) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 67