دکتر داوود اسپرهم

دکتر داوود اسپرهم استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دکتر داوود اسپرهم

Dr. Davood Esparham

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استعاره شناختی عشق در مثنوی مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 76
2 بحثی انتقادی درباره شطرنج و متعلقات آن در برخی شروح متون عرفانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 7، شماره: 2
3 بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان گیومرت (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 73
4 بررسی بازتاب شاهنامه فردوسی در شاهکار رحیم معینی کرمانشاهی بر اساس نظریه ترامتنیت (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 18، شماره: 62
5 بررسی گزاره های رئالیسم جادویی در رمانهای«عزاداران بیل» غلامحسین ساعدی و «شبهای هزار شب» نجیب محفوظ (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 6، شماره: 2
6 تاثیر و تاثرات متون عرفانی پارسی در مواجهه با ادب عذری عرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 7، شماره: 2
7 تحلیل روانکاوانه ابعاد شخصیتی بزرگان تصوف در اسرار التوحید (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 7، شماره: 25
8 تحلیل روایی داستان «نخجیران و شیر» مثنوی معنوی با رویکرد زبان شناسی رمزگان رولان بارت (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 8، شماره: 1
9 تحلیل عنوان در چند رمان فارسی معاصر بر اساس نظریه ی دیوید لاج (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 90
10 تحلیل گفتمان آموزش زبان و ادبیات فارسی؛ الگویی در جهت ارتقای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 87
11 تحلیل گفتمان قدرت نرم(القای فرهنگی) آموزش زبان و ادبیات فارسی در راهبرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 9، شماره: 4
12 تحلیل محتوای کیفی و کمی گلشن راز شیخ محمود شبستری (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 11، شماره: 20
13 تحلیلی روان کاوانه از قصه ی «ماهان گوشیار» (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 17، شماره: 56
14 جادوی مکاشفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 3
15 جستاری در ادبیات فارسی و اروپایی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 9، شماره: 23
16 خوانش اکوفمنیستی رمان «کلیدر» بار رویکرد اکوفمنیسم اجتماعی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 13، شماره: 1
17 داستانوارگی در غزلیات شمس (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 3، شماره: 2
18 رساله وحدتیه و رساله تنبیهیه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 8، شماره: 21
19 رنگ ها، سیارگان و هفت طور دل (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 17، شماره: 55
20 طنز و هجو در تاریخ جهانگشای جوینی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 19، شماره: 66
21 مقایسه محتوایی مرصاد العباد نجم الدین رازی و حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی بر مبنای نظریه ترامتنیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 5، شماره: 4
22 موسیقی و خوانش اشعار رودکی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 13، شماره: 39
23 مولانا و هویت انسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 6، شماره: 4
24 نگاهی تطبیقی به تمثیل در مطالعات ادبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 8، شماره: 1
25 واکاوی خوانش تصویری آفتاب از گزاره انسان کامل در مثنوی مولانا و داستان های سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 92
26 واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزاره عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 13، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی زندگی، احوال و اقوال ابوعثمان حیری (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
2 تحلیل روایی داستان نخجیران وشیر مثنوی معنوی با رویکرد زبان شناسی رمزگان رولان بارت (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی