دکتر عبدالله آلبوغبیش

دکتر عبدالله آلبوغبیش استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر عبدالله آلبوغبیش

Dr. Abdullah Albughobaish

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی روش تکرار در ساخت واژه در زبان فارسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 1
2 بوطیقای روایت در داستان یک سرخپوست در آستارا از بیژن نجدی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 3، شماره: 1
3 به سوی ساختارشناسی دیباچه های متون منثور کهن پارسی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 26، شماره: 54
4 پیرامتن عنوان در نظم و نثر فارسی از قرن پنجم تا نهم هجری (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 6، شماره: 1
5 پیوند ادبیات و موسیقی در روایت «سمفونی مردگان» (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 87
6 پیوند بینامتنیت و هستی شناسی پسامدرنیستی در داستان کوتاه «میرزا یونس» از سیروس شمیسا (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 9، شماره: 34
7 چرخش گفتمانی روایتی ادبی پس از گذار به ساحت نقاشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 8، شماره: 2
8 خوانش پسااستعماری مجموعه داستان «دو دنیا» از گلی ترقی، بر پایه اندیشه های هومی بابا (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 11، شماره: 1
9 رمان زندگینامه ای به مثابه ژانری تلفیقی با نگاهی به روایت قلندر و قلعه (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 13، شماره: 2
10 مکتب نقدبنیاد در مطالعات ادبیات تطبیقی؛ مبانی نظری و الگوهای روش‌شناختی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 10، شماره: 1
11 نقد پسااستعماری رمان روزگار تفنگ از حبیب خدادادزاده (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 19، شماره: 40
12 نقد زیست‌بوم‌گرایانة داستانی کوتاه از غلامحسین ساعدی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 8، شماره: 1
13 نقد کتاب کتابشناسی توصیفی ادبیات تطبیقی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 21، شماره: 40
14 واکاوی پیوند ادبیات و عکاسی در شعر هایکو (پژوهشی میان رشته ای) (دریافت مقاله) جستارنامه ادبیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 5
15 واکاوی زیبایی شناختی، درونمایگانی و مفهومی عنوان ها در متون منثور فنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 16، شماره: 2
16 همکنشی ادبیات و نقاشی در داستانی از ابوتراب خسروی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی نقد بیناد بوطیقای روایت در دو داستان عربی و فارسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران