دکتر ابراهیم قاسمی

دکتر ابراهیم قاسمی خریج الدراسات المقارنه فی قسم المذاهب الاسلامیه

دکتر ابراهیم قاسمی

Dr. Ebrahim Qasemi

خریج الدراسات المقارنه فی قسم المذاهب الاسلامیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی حجیت قیاس از دیدگاه امامیه و وهابیت با تاکید بر نظریات آیت الله سبحانی و ابن عثیمین (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی عدالت جنسیتی و تاثیر آن بر اشتغال زنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده دوره: 2، شماره: 3
3 تجدید بنای پایه های نظری اباضیه با تاکید بر اتهام زدایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 6، شماره: 11
4 تجدید بنای پایه های نظری فقه اباضیه در دوره معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 15، شماره: 2
5 عمان و اباضیه معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 21، شماره: 77
6 عوامل موفقیت علویان تبرستان در تشکیل حکومت و دلایل تداوم تفکر شیعی در شمال ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 6، شماره: 12
7 مبداشناسی از دیدگاه احمد بن محمد بن عیسی اشعری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 5، شماره: 9
8 مطالعه تطبیقی تدخین در فقه امامیه و اباضیه: بررسی دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی و علامه احمد بن حمد خلیلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دوره: 1، شماره: 1
9 نظریه اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 16، شماره: 3
10 نهادهای دینی اباضیان عمان در دوره معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 8، شماره: 15
11 واکاوی بزهکاری زنان در فقه امامیه و جرم شناسی کلاسیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده دوره: 3، شماره: 6
12 واکاوی حرمت استظلال برای مردان محرم از دیدگاه امامیه و حنابله (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مبانی نظارت بر قدرت در سیره حکومتی امام علی (ع) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی