دکتر سید صدرالدین طاهری

دکتر سید صدرالدین طاهری استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سید صدرالدین طاهری

Dr. Seyed Sadreddin Taheri

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اراده الاهی و حدوث طبیعت: تحلیل و نقد دیدگاه ابن سینا و غزالی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 9، شماره: 17
2 الهامات قدسی و القائات شیطانی از دیدگاه ملاصدرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 1، شماره: 1
3 امراصیل، مختصات وجود شناختی و معرفت شناختی آن در فلسفه سهروردی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 3، شماره: 7
4 بررسی انتقادی دلائل اثبات وجود خداوند در فلسفه دکارت بر محور علیت (برهان علامت صنعتی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 13
5 بررسی انتقادی شان علین در فلسفه دکارت (نگاهی تطبیقی در مبحث ادراکات) (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 2، شماره: 8
6 بررسی تحلیلی انتقادی برهان علامت صنعتی بر وجود خدا (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات و فلسفه معاصر دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی تشکیک در مراتب و مظاهر از نگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 9، شماره: 34
8 بررسی تطبیقی– انتقادی آرای ابن سینا و فخر رازی و ملاصدرا درباره حدوث و قدم طبیعت (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 18، شماره: 70
9 بررسی جایگاه علیت و لوازم آن از نظر دو فیلسوف عقلگرا: ابن سینا و دکارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 3، شماره: 4
10 تبیین مراتب و عوالم هستی از منظر علامه طباطبایی با تکیه بر آرای فلسفی، قرآنی و عرفانی ایشان (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 16، شماره: 63
11 تجرد قوه خیال در حکمت متعالیه: نقد و بررسی معرفت شناختی براهین فقدان خواص مادی و جمع متضادین در قوه خیال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 13، شماره: 4
12 تحلیل ماهیت و کمال انسان از منظر راجرز و نقد آن براساس فلسفه سینوی (دریافت مقاله) فصلنامه تاریخ فلسفه اسلامی دوره: 1، شماره: 4
13 جامعیت تفسیر المیزان (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 4، شماره: 12
14 روشهای درست و نادرست تفسیر قرآن کریم از نظر علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 2، شماره: 3
15 ستایش و نکوهش انسان در قرآن کریم و تفاسیر (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 6، شماره: 20
16 فلسفه مابعدالطبیعه در نظام سینوی ( براساس بازخوانی مقالهاول الاهیات شفا) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 1، شماره: 2
17 مقارنه گرایی (اکازیونالیزم) درمکتب دکارتی و اشعری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 1، شماره: 1
18 مقایسه دیدگاه تفتازانی و ابن سینا در مبحث وجود ذهنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 8، شماره: 2