دکتر سید ابراهیم ابراهیمی

دکتر سید ابراهیم ابراهیمی استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سید ابراهیم ابراهیمی

Dr. seyed ebrahim ebrahimi

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.