دکتر رضا فیروزی

دکتر رضا فیروزی استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ارومیه

دکتر رضا فیروزی

Dr. reza firuzi

استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.