دکتر مهدی سنایی

دکتر مهدی سنایی دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتر مهدی سنایی

Dr. Mahdi Sanaei

دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.