دکتر رکسانا نیکنامی

دکتر رکسانا نیکنامی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر رکسانا نیکنامی

Dr. Roksana Niknami

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.