دکتر بابک ضیاء

دکتر بابک ضیاء دانشیار دانشکده کارآفرینی - دانشگاه تهران

دکتر بابک ضیاء

Dr. Babak Ziya

دانشیار دانشکده کارآفرینی - دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت آموزش کارآفرینی با تاکید بر نقش تعدیل گری توانایی های مدرسین و به کارگیری امکانات کمک آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 2، شماره: 3
2 بررسی تاثیر ویژگی های روان شناختی کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی کشور ( مطالعه موردی دانشجویان کارآفرینی دانشگاه تهران ورودی سال ۱۳۹۱ ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 4
3 بررسی رابطه بین اعتماد برند و رفتار شهروندی برند با توجه به نقش میانجی تعهد برند در حوزه کارآفرینی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 29
4 بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و توسعه پایدار شهری با استفاده از الگوی شهرکارآفرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 10، شماره: 19
5 تاثیر مولفه های شرکت های زایشی دانشگاهی بر توسعه بین المللی سازی دانشگاه (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 3
6 شناسایی عوامل موثر دراشتغال با رویکرد کارآفرینی پایدار مبتنی بر سیاست های کلی اشتغال، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 1
7 طراحی الگوی قطب نوآوری فناوری با استفاده از رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری (ISM) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 17، شماره: 66
8 طراحی مدل جامع حاکمیت شرکتی با رویکرد نوآوری باز در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 3
9 طراحی و روانسنجی «مقیاس قطب نوآوری فناوری در سلامت» (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 2
10 مدل مفهومی بین المللی شدن دانشگاه کارآفرین با رویکرد مدل یابی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 4
11 مرور نظام مند مبانی نظری مدل های تجارت اجتماعی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 36
12 مقاله پژوهشی:طراحی الگوی اشتغال پایدار کشاورزی منطبق با سیاست های کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل یادگیری سازمانی برای صنعت احداث کشور (مورد کاوی شرکت Q.S.N) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
2 استراتژی هایی برای پایداری کسب و کار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
3 بداهه کاری کارآفرینانه به روش علم سنجی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
4 بررسی رابطه ارزش ادراک شده با قصد خرید مجدد مشتریان در مؤسسه مالی و اعتباری آرمان استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
5 بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و تصویر شرکت و اعتماد با وفاداری مشتریان(مطالعه موردی شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی ( ISP ) استان گلستان). (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
6 بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتمادمشتریان )مطالعه موردی شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی(ISP)استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7 بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی تصویرشرکتامطالعه موردی شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتیISP ستان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
8 بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان(مطالعه موردی شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی ( ISP ) استان گلستان). (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
9 بررسی رابطه خودرهبری و استراتژی های آن با میزان خلاقیت و نوآوری کارآفرینان ایرانی مورد مطالعه شرکتهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار
10 بررسی رابطه شخصیت برند با قصد خرید مجدد مشتریان در مؤسسه مالی و اعتباری آرمان استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
11 بررسی رابطه شخصیت برند با وفاداری برند در مؤسسه مالی و اعتباری آرمان استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
12 بررسی موانع ارتباط بین دانشگاه و صنعت و راهکارهای اجرایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
13 تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
14 توسعه پایدار روستایی مبتنی بر فرصت های کارآفرینانه گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار
15 درآمدی بر بازاریابی طنز آمیز پنهان در شبکه های اجتماعی مجازی بارویکرد بازاریابی کارآفرینانه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
16 کارآفرینی اجتماعی، به مثابه اقتصاد پیشرو در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها
17 مدلی برای ارزیابی تاثیر راهبرد آموزش ضمن خدمت کارکنان در شکل گیری کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نقش تعدیل گری فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار
18 مروری بر مفاهیم وفاداری برند در ادبیات بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
19 مهندسی مجدد حاکمیت شرکتی با نگاه استراتژی های کارآفرینانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
20 نقش دانشگاه های کارآفرین در شکل گیری شبکه های نوآور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری