دکتر احسان شاه قاسمی

دکتر احسان شاه قاسمی استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دکتر احسان شاه قاسمی

Dr. Ehsan Shahghasemi

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.