پروفسور مسعود علی اکبر گلکار

پروفسور مسعود علی اکبر گلکار استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پروفسور مسعود علی اکبر گلکار

Prof. Masoud Aliakbar Golkar

استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 افزایش فیدبک برای بهبود کیفیت تدریس (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 4، شماره: 3
2 Hierarchical control strategy of heat and power for zero energy buildings including hybrid fuel cell/photovoltaic power sources and plug-in electric vehicle (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 3، شماره: 1
3 Optimal intelligent control of plug-in fuel cell electric vehicles in smart electric grids (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 1، شماره: 1
4 برنامه ریزی بهینه باتری ها در شبکه توزیع با در نظر گرفتن شارژ خودروهای برقی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 7، شماره: 1
5 طراحی کنترل کننده فیدبک خروجی برای STATCOM برپایه میرایی نوسان های فرکانس پایین با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبوران عسل و بهینه سازی اجتماع ذرات (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Complete Excitation-Shaft-Bearing Model to Overcome The Shaft Induced Voltage And Bearing Current (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو
2 ارائه روشی جدید برای تحلیل پیشرفته آماری مجموعههای عظیم داده در تولید پراکنده انرژیهای تجدیدپذیر با ارائه نمونهای از تجمیع توان بادی و خورشیدی در شبکه ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
3 ارائه مدلی جهت اجرای همزمان برنامه مشارکت واحدها و برنامه‌های پاسخگویی بار با استفاده از منحنی کشش قیمتی تقاضا (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارائه یک الگوریتم تحلیلی-ریاضی برای طراحی یک ریزشبکه هوشمند و مقایسه اقتصادی سناریوهای مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
5 ارزیابی تحلیلی و ارتقای کیفیت عملکرد فیلترهای اکتیو قدرت تحت شرایط ولتاژ نامتعادل و اعوجاجی بار (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
6 Charging of plug-in electric vehicles: Stochastic modelling of load demand within domestic grids (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 Decision making on daily chaging occurrence of plug-in electric vehicles (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
8 Operation and Control of Hybrid Fuel Cell/ Energy Storage Distributed Power Generation System during voltage Sag Conditions (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
9 Temperature and Power Control for Zero Energy Building Integrated- Hybrid Fuel Cell/ Electrolyzer /PV Combined with Plug-in Electric (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
10 بررسی اثر مکانی بار مصرفی خودروهای برقی در جایابی بهینه ذخیره سازها در شبکه های توزیع فعال با حضور توربین های بادی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
11 بررسی پدیدة شکست ولتاژ در سیستم قدرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی برق
12 بررسی سرعت باد مناسب جهت طراحی برپایه قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو در ایران (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
13 بررسی کاربردها و مزایای واحدهای تولید برق و گرمای همزمان (CHP)مبتنی بر پیل سوختی و شبیه سازی یک واحد کوچک با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
14 برنامه ریزی عملیاتی تولید بر اساس محدودیت پایداری استاتیک ولتاژ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
15 برنامهریزی بهینهی باتری در شبکهی توزیع با در نظر گرفتن تابع هدفهای مختلف (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
16 برنامه‌ریزی دو منظوره باتری‌ها در شبکه توزیع با لحاظ عدم قطعیت خودروهای برقی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
17 بهبود پایداری سیستم قدرت ازطریق کنترل ولتاژ خازن STATCOM با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبوران عسل (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
18 بهره برداری بهینه از یک ریزشبکه نمونه با در نظر گرفتن عدم قطعیت توان بادی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
19 بهرهبرداری و کنترل سیستم ترکیبی نیروگاه بادی با ژنراتورهای DFIG و ذخیرهساز انرژی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
20 پایش و کنترل توزیع شده ریزشبکه هوشمندبااستفاده ازسیستم چندعامله (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
21 پخش بار احتمالاتی در شبکه های توزیع انرژی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
22 پخش بار شبکه های توزیع شعاعی و حلقوی ضعیف به روش پسرو – پیشرو تعمیم یافته (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
23 تاثیر تولیدات پراکنده بر حفاظت شبکههای توزیع (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
24 تحلیل، مدلسازی و شبیهسازی D-UPFC در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
25 تعیین زاویه ی بهینه ی پنلهای خورشیدی ثابت برای دریافت بیشترین کاهش در شبکه‌های توزیع انرژی در شهرهای مختلف ایران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
26 توسعه بهینه شبکه های فوق توزیع با استفاده از الگوریتم اصلاح شده مورچگان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
27 جایابی بهینه خازنهای موازی در شبکه های سه فاز شعاعی توزیع انرژی در حالت بار و شبکه نامتعادل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی برق
28 جایابی بهینه منابع تولید پراکنده جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژبا استفاده از روش قدرتمند CPSO (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
29 جایابی عیب و بازیابی به کمک سیستمهای خبره در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
30 جایابی و تعیین اندازه بهینه و چند هدفه تولید پراکنده در شبکه توزیع: کاهشتلفات وتعویق حداکثری زمان ارتقاء سیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
31 روشی جدید جهت بازبست تطبیقی تکفاز در خطوط انتقال (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
32 طراحی استراتژی کنترل فازی جهت بهبود فروافتادگی ولتاژ و کنترل توان اکتیو در سیستم های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده پیل سوختی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
33 طراحی استراتژی کنترل فازی عصبی جهت تامین توان بار در سیستمهای تولید پراکنده پیل سوختی متصل به سیستم توزیع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
34 طراحی اندازه بهینه منابع تجدید پذیر در ساختمان های با انرژی صفر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
35 طراحی بهینه شبکه توزیع در حضورDVR (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
36 طراحی ترانسفورماتور تعدیل بار در سیستمهای توزیع به منظورتحلیل و ارزیابی روشهای ممکن مقابله با عدم تعادل (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
37 عملکرد و طراحی استراتژی کنترل اینورترسه فاز متصل به شبکه در مواجهه با فروافتادگی های ولتاژ نامتقارن با در نظر گرفتن زاویه پرش فاز در سیستم های توزیع (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
38 محاسبه تلفات در خطوط توزیع انرژی بوسیله یک روش جدید احتمالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
39 مدیریت هماهنگ احتمالاتی انرژی شبکه توزیع در تعامل با ریزشبکههای متصل شده بر مبنای نظریه بازیها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
40 مروری بر روشهای کنترل دروپ مبتنی بر ساختار مجازی در ریزشبکه جزیرهای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
41 مسیریابی بهینه فیدرهای فشار متوسطبا استفاده از یک الگوریتم تبرید تدریجی سریع (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
42 معرفی یک روش جدید برای جایابی بهینه STATCOM در شبکه های توزیع واقعی با استفاده از آنالیز حساسیت توسط DIgSILENT (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
43 مقایسه و تحلیل عملکرد الگوریتم های نوین بهینه سازی در طراحی شبکه های توزیع الکتریکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
44 نصب بهینه خازنهای ثابت و متغیر موازی در خطوط توزیع انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی برق
45 یک روش جدید برای کنترل بدون تاخیر D-UPFC در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
46 یک روش جدید برای محاسبه بار در نقطه فروپاشی ولتاژ در سیستم قدرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
47 یک روش جدید برای محاسبه ضرائب تلفات در مطالعه پخش بار اقتصادی سیستم قدرت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی برق