دکتر ابوالفضل درویشوند

دکتر ابوالفضل درویشوند استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ابوالفضل درویشوند

Dr. Abolfazl Darvishvand

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان و سازکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول طرح ها در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست های کلی نظام قانون گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 42
2 بررسی جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظرات شورای نگهبان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 21
3 تاملی بر برخی از بایسته های تصمیم گیری اداری شخصی در پرتو آرای شعب دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 8
4 تضمینات حق دادخواهی در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظرهای شورای نگهبان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 10، شماره: 34
5 سنجش مشروعیت شورای انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 25
6 نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیری وموانع دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی