دکتر حمید دلاوری

دکتر حمید دلاوری استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمید دلاوری

Dr. Hamid Delavari

استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Design and Synthesis of Novel Thymoquinone-Zein Nanoparticles; Evaluation of the Inhibitory Effect on Candida albicans and Biofilm Formation in Vitro (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 8، شماره: 2
2 بررسی رابطه بین خودپنداری مدیران و عملکرد آنها از نظر دبیران مقطع متوسطه شهرستان لنجان در سال تحصیلی ۸۰- ۱۳۷۹ (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شرکت های مترویی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
2 جذب یون کروم شش ظرفیتی به وسیلهی نانوساختار g-C3N4/Fe3O4 سنتز شده به روش تخلیه الکتریکی در محیط مایع (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
3 خواص نوری و ساختار بلوری نانوذرات بیسموت سنتزشده به روش تخلیه الکتریکی در نیتروژن مایع (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
4 خواص نوری و ساختار بلوری نانوکامپوزیت (TiO(2)/SnO(2 سنتز شده به روش تخلیه الکتریکی جریان مستقیم در مایع (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
5 خواص نوری و فوتوکاتالیستی نانوذرات Bi2O3 سنتز شده به روش تخلیه الکتریکی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
6 سنتز و مشخصه یابی نانوذرات هسته- پوسته کاربیدآهن/ سیلیکا مزومتخلخل (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران