دکتر بهزاد پورقریب

دکتر بهزاد پورقریب استادیار گروه زبان وادبیات انگلیسی - دانشگاه مازندران

دکتر بهزاد پورقریب

Dr. Behzad Pourgharib

استادیار گروه زبان وادبیات انگلیسی - دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Ecofeminist Reading of H. P. Lovecraft’s Selected Works with Reference to Catherine M. Roach’s Theory of Mother/Nature (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبی انتقادی دوره: 4، شماره: 1
2 ادوارد سعید ونظریه پسااستعماری و ادبیات مستعمره زدایی (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 2، شماره: 6
3 Hybridity, Mimicry, and the Uncanny: Postcolonial Character in Bharati Mukherjee’s The Bride Tree (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 10، شماره: 1
4 Trauma and Treatment in Gillian Flynn’s Sharp Objects through Judith Herman’s Theories (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبی انتقادی دوره: 6، شماره: 1
5 بررسی رمان خانه ارواح اثر ایزابل آلنده به عنوان فراداستان تاریخ نگارانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 19، شماره: 29
6 بررسی سویه های زبان شناختی مدلول استعلایی در رمان قصر کافکا با تاکید بر سطوح زبانی والتر بنیامین (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 1
7 تحلیل روایت شناسی ترکیبی در داستان «پرنده من» فریبا وفی از دیدگاه بوطیقای ساختارگرا (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 58
8 تحلیل روایت شناسی فمینیستی در داستان خانه ادریسی ها اثر غزاله علیزاده (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 11، شماره: 2
9 تنسی ویلیامز، سینمای ایران و منطق مکالمه ای باختین: بررسی تطبیقی نمایشنامه ی اتوبوسی به نام هوس و فیلم سینمایی بیگانه (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 3، شماره: 1
10 کاربست تطبیقی مفهوم آگاهی طبقاتی لوکاچ در داستان های «فتحنامه مغان» هوشنگ گلشیری و «داستانی از وال استریت» هرمان ملویل (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 18، شماره: 27
11 مطالعه مفاهیم فرا واقعیت و وانمایی در رمان برفک اثر دان دلیلو (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 16، شماره: 23
12 نقد داستان دورنمای کاسل راک اثر آلیس مونرو و رازی در کوچه ها اثر فریبا وفی بر مبنای روایت شناسی جنسیتی و گفتمان قدرت از منظر جودیت باتلر (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 7، شماره: 2
13 نقد فمنیستی بوم‌گرای رمان جای خالی سلوچ (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study of the Concepts of Hyperreality and Simulation in PaulAuster’s City of Glass (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
2 An Ecocritical Reading of H.P. Lovecraft: Deep Ecology and The Dark Mountain Project in H.P. Lovecraft’s Selected Works (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
3 Bakhtinian Study of Henrik Ibsen’s Play Ghosts and Dariush Mehrjui’s Film Apparition in the Light of The Theory of Adaptation (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
4 Baudrillardian Concepts of Hyperreality and Simulacra in McCarthy’s The Road (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 Decolonized Trauma: Memory and Identity on Lahiri's When Mr. Pirzada Came to Dine (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی تازه یافته ها در مطالعات زبان انگلیسی
6 Hybridity and Unhomeliness in The Bastard of Istanbul (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
7 Identity Transformation in A Married Woman: A Genettean-Bakhtinian Critical Study (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات
8 Kazuo Ishiguro s The Remains of the Day as Historiographic Metafiction (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
9 Moving beyond the Veil: Hybrid Identity in Miss New India (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
10 Othering and Identity in Nadine Gordimer’s The Pickup: A Saidian Reading (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
11 Science as a Double-edged Sword: Science-fictional Elements in Kurt Vonnegut’s Cat’s Cradle (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
12 The Psychoanalytic- Feminist Study of the Relationship Between Dualism and Shadow Archetype in Ursula Le Guin’s The Left Hand of Darkness (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
13 Where Fact and Fiction Mix: Metafiction and Self-reflexivity in the Blind Assassin (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ