دکتر محسن رضائی عارفی

دکتر محسن رضائی عارفی مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دکتر محسن رضائی عارفی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر عناصر اقلیمی و عوامل انسانی در بروز تصادفات جاده ای با استفاده از منطق فازی (نمونه موردی محور مشهد - قوچان) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 8، شماره: 4
2 ارزیابی ژئوتوریسم حوضه آبریز کنگ خراسان رضوی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 3، شماره: 1
3 ارزیابی ژیومورفوسایت های منطقه ی دماوند با استفاده از مدل رینارد (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 3، شماره: 5
4 ارزیابی کارآیی مدل تجربی آنبالاگان جهت زون بندی ناپایداری دامنه ای از طریق مقایسه با برداشتهای زمینی در نواحی کوهستانی ( مطالعه موردی : حوضه کلات ، ارتفاعات هزار مسجد ) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 6، شماره: 1
5 بررسی تاثیر شاخص های مورفومتریک بر روی اندازه ی رسوبات در حوضه ی آبریز تبارک آباد قوچان (شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 14
6 پهنه بندی تحول کارست با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه کوهستانی کلات ، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 64
7 پیامدهای زیست محیطی ناشی از مکان گزینی نا مناسب زباله گاه ها و دفن غیر اصولی زباله در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 3، شماره: 3
8 پیش بینی سیلاب رودخانه دینور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 16، شماره: 32
9 تاثیر آبخیزداری بر کنترل سیلاب و تغذیه آب های زیرزمینی(مطالعه موردی:حوضه آبریز بند قرا رود خانه شش ترازکاشمر) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 84
10 شناسایی و طبقه بندی اشکال کارستی براساس مدل های سویجیک، والتهام، کماتینا و هراک (مطالعه موردی: حوضه کوهستانی کلات در شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 62
11 نقش پدیده های ژیومورفولوژی در مسایل دفاعی و امنیتی نواحی مرزی جنوب شرقی کشور با استفاده ازمدل تحلیلی SWOT (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل های بالقوه ژیوتوریسم در حوضه آبریز کلات با استفاده از مدل رینارد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
2 ارزیابی مورفوتکتونیک و نیوتکتونیک فعال مخروطه افکنه های بینالود جنوبی با استفاده از شاخص های ژیومورفوتکتونیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
3 اهمیت شناسایی توده کارستی حوضه کوهستانی کلات در شرق زون کپه داغ از نظر مدیریت سرزمین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
4 بازسازی محیطهای ژیومورفیک دوره کواترنری با استفاده از رسوبات لسی (مطالعه موردی : شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
5 بررسی ترسالی و خشکسالی حوضه آبریز دینور کرمانشاه با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
6 پهنه بندی سیلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS در شرق بندرعباس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
7 تحلیلی بر لندفرم های کارستی شهرستان کلات و عوامل موثر بر توسعه آنها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی