دکتر جلیل دلخواه

دکتر جلیل دلخواه استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جلیل دلخواه

Dr. Jalil Delkhah

استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Attraction–Selection–Attrition Theory in the Public Organization: The Effects of Personality Traits on Psychological Ownership with Regard to the Mediating Role of Emotional Intelligence (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 11، شماره: 2
2 ارزیابی کارایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 7
3 استراتژی های بازاریابی و فروش مناسب در دوران رکود اقتصادی (مطالعه موردی: صنعت کالاهای تندمصرف) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 3
4 بدبینی سازمانی و انگیزه خدمت عمومی: تبیین نقش تعدیل گر برداشت کارکنان از سیاست سازمان و ابهام هدف سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
5 بدبینی سازمانی و انگیزه خدمت عمومی: تبیین نقش تعدیل گر برداشت کارکنان از سیاست سازمان و ابهام هدف سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
6 بررسی و شناسایی سبکهای تصمیم گیری خرید مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 2
7 تحلیل تطبیقی کیفی و خط مشی عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 103
8 تصمیم گیری در مورد راهبردهای به زیستی کارکنان در یک سازمان: پژوهشی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 15، شماره: 3
9 ساخت نظریه توسعه ساختاری سازمان صدا و سیما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 21، شماره: 77
10 شناسایی تفاوت های نسلی در کارکنان سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 3
11 شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی – دولتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 29
12 طراحی الگوی جامع سنجش اسکیزوفرنی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 2
13 طراحی چارچوبی برای انتخاب آمیخته ابزارهای خط مشی عمومی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
14 طراحی مدل فرایند شکل گیری فرهنگ قوی کش و ضعیف پرور در بنیاد شهید و امور ایثارگران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 4
15 فرایند موفقیت تیمی در تیم های برنامه ساز تلویزیونی: پژوهشی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 94
16 فهم راهبردهای ارتقای به زیستی منابع انسانی در محل کار در سازمان های دولتی ایران: پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 4
17 کاهش اهمال کاری کارکنان با گونه شناسی مزاج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
18 نوسازی راهبردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 16
19 واکاوی دلایل و عوامل چسبندگی شغلی: پژوهشی آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 3
20 واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت بکارگیری تجارت الکترونیک در صنعت پخش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
2 بررسی ابر روندهای تاثیرگذار بر کسب و کار (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات