دکتر فاطمه درودیان

دکتر فاطمه درودیان استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فاطمه درودیان

Dr. Fatemeh Douroudian

استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.