دکتر محمد ژیانی

دکتر محمد ژیانی استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد ژیانی

Dr. Mohammad Zhiani

استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.