پروفسور احد نژادابراهیمی

پروفسور احد نژادابراهیمی استاد

پروفسور احد نژادابراهیمی

Prof. Ahad Nejad Ebrahimi

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزه های برگرفته از تحلیل مولفه های کالبدی بازار تبریز(مجموعه ی سرای امیر) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 4، شماره: 19
2 آینده پژوهی جایگاه ارزش های شهر اسلامی-ایرانی در بافت های تاریخی بارویکرد تحلیل ساختاری و سناریونگاری؛ (نمونه موردی: بافت تاریخی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 40
3 ارزیابی مراکز شهری مبتنی بر رویکرد پاسخ‌دهی محیطی (نمونه موردی: منطقه مرکزی شهر گنبدکاووس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 27
4 Relationship between Values and Assessment Values with Conservation Approach in Iranian Historical Cities (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 4
5 The Effects of Intellectual Currents of the Periods after the Glorious Islamic Revolution in the Formation of Residential Complexes Based on the Opinions of Laclau and Mouffe (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 8، شماره: 2
6 بازآفرینی پایدار و خلاق شهری با تاکید بر فعالیت های اقتصادی سازگار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 3
7 بازآفرینی شهری اجتماع محور از طریق آموزش براساس فلسفه رئالیسم اسلامی در بافت تاریخی محله سرخاب تبریز (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 9، شماره: 35
8 بازتاب انقلاب اسلامی در معماری معاصر ایران در بازه زمانی ۵۷-۷۷ (نمونه موردی: حرم رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 9، شماره: 36
9 بازخوانی خانواده های گره بر اساس لایه پنهان در ساختار پایه (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 15، شماره: 3
10 بازخوانی ساختار شهر اردبیل دوره صفویه بر اساس تطبیق متون تاریخی در نقشه آدام اولئاریوس (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 24، شماره: 4
11 بازشناسی الگوها و نقوش گره چینی و قواره بری در پنجره های ثابت و بازشوهای اسدمحله ماسوله (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 24
12 بازشناسی الگوی معماری خانقاه های دوره تیموری با نگاهی بر اسناد و متون (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 9، شماره: 14
13 بازشناسی عناصر سیمای شهر تفلیس بر اساس توصیف سیاحان در دوران قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 4، شماره: 12
14 بازشناسی و تبیین اثرات کلان فرآیندها و فرآیندها بر شهر معاصر ایرانی از منظر واقعگرایی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 3
15 بازشناسی هندسه تیموری در بنای گنبدسبز مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 5، شماره: 23
16 بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دوره صفویه با نظریه فرهنگی هال (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
17 بررسی اثر زمینه گرایی بر تاب آوری فضایی در بازار تاریخی تبریز با تمرکز بر قابلیت های فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 38
18 بررسی تاثیر طرح واره درشکل گیری شعر و معماری بر اساس دیدگاه ایوانز و گرین (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 5، شماره: 25
19 بررسی تاثیر مولفه های اجتماعی - فرهنگی و اعتقاد ی - معنوی بر سیماشناسی بافت سکونتگاه های روستایی (موردمطالعه: روستاهای بخش کجور شهرستان نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 14، شماره: 2
20 بررسی تطبیقی فعالیت های اقتصادی در بازآفرینی خلاق مراکز محله در بافت های تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 3
21 بررسی چهارچوب نظری فضای شهری وتاثیرات نیروهای موجود در شکل گیری شهر (بانگرش زیبا شناختی) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 3، شماره: 9
22 بررسی فضای شنیداری شهر تبریز از آغاز دوره ی قاجار تا مشروطه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 10، شماره: 40
23 بررسی ویژگی های فنی - هنری و مضامین درهای چوبی دوره صفوی (مطالعه موردی در هفت رنگ و در گره بندی مشبک موزه آستان قدس رضوی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 2، شماره: 1
24 بهسازی لرزه ای و تغییر کاربری تطبیقی دانشکده طراحی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، در مجموعه تاریخی چرمسازی خسروی (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 27، شماره: 1
25 بهینه سازی انرژی در طراحی نمای ساختمان با تاکید بر رویکرد مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجموعه تجاری- اقامتی امید مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 30
26 پژوهشی بر هویت در معماری مسکونی بومی مصر (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 4، شماره: 19
27 تاثیر فرم در معنای مکان آموزشی بر اساس نظریه وندر کلیس و کارستون(مطالعه موردی: مدارس شهر تبریز) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 25، شماره: 3
28 تبیین تاثیرات نهاد اجتماعی-اقتصادی وقف بر سازمان فضایی شهر (نمونه موردی: شهر مشهد در عصر صفوی) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 102
29 تبیین عملکرد در حمام های خصوصی دوره قاجار با مطالعه حمام خانه تاریخی صدقیانی (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 4، شماره: 19
30 تحلیل آفرینش معماری مبتنی بر طبیعت برای تبیین ارتباط میان گیاه ریزوم و بازار تاریخی تبریز (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 19، شماره: 2
31 تحلیل بر هم کنش عوامل تاثیر گذار در مشارکت اجتماعی در نظریه شبکه کنشگر لاتور با استفاده از روش کیفی زمینه ای در بازار تاریخی تبریز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 107
32 تحلیل ساختاری اثرات مولفه ها ی موثر بر فضای تاب آور (مورد پژوهی: بازار تاریخی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 1
33 تحلیلی بر نقش حسینیه ی اعظم در شکل گیری ساختار ثانویه ی شهر زنجان در عصر قاجار و علل پایایی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 10، شماره: 39
34 تحلیلی بر نقش قنات سرچشمه در تحولات ساختار فضایی شهر زنجان در عصر قاجار (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 40
35 تدوین چارچوب مفهومی بازآفرینی شهری اجتماع محور مبتنی بر آموزش در بافت های تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 3
36 تطبیق پذیری فضایی مسجد کبود با مساجد عثمانی با استفاده از نحو فضا و تحلیل آماری (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 6، شماره: 27
37 تعیین مشخصات مکانیکی بناهای تاریخی با استفاده از انجام آزمایش های نمیه مخرب( مطالعه موردی خانه های تاریخی نفیسی، سرخه ای و کلانتر شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 8، شماره: 1
38 جایگاه برندسازی در تحولات شهرهای تاریخی ایرانی اسلامی؛ نمونه موردی : دارالسلطنه تبریز در دوره قاجاریه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 78
39 جایگاه حکمت نظری در کاربست هندسه معماری از جانب ریاضی دانان اسلامی دوره مورد بررسی قرون چهارم الی یازدهم هجری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 12، شماره: 1
40 جایگاه و مفهوم هندسه در هنر معماری اسلامی بر اساس آراء اخوان الصفا (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 22
41 جهت گیری در معماری و نقش آن در شکل گیری خانه های تاریخی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 1، شماره: 5
42 درآمدی بر تاثیر تصوف بر معماری ایران با رویکرد تاریخ فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 2، شماره: 12
43 دیدگاه اخوان الصفا به هندسه و کاربرد آن در معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 7، شماره: 2
44 رتبهبندی مناطق شهر زنجان با استفاده از شاخصهای بومیسازی شدهی شهر خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 3
45 روابط سیاسی-فرهنگی ایران و آلمان و شکل گیری کارخانه های صنعتی تبریز از اواخر قاجار تا پایان پهلوی اول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 12، شماره: 45
46 سنجش امکان بهره‌گیری از روش اروین پانوفسکی د‌ر خوانش نماهای خانه‌های تاریخی ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 92
47 شاخص های تاثیرگذار اصالت بخش در بازآفرینی خانه صدقیانی تبریز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 108
48 شناسایی گنبدهای گره دار در مساجد ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 5، شماره: 2
49 عوامل تاثیر گذار در ثبت تصاویر ذهنی از مکان (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 5، شماره: 23
50 فهم افکار و ذهنیات دخیل در شکل‌گیری جزئیات و آرایه‌های نمای خانه‌های قاجاری (بررسی موردی نمای خانه‌ی سرخه‌ای) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 5، شماره: 1
51 قنات قاسم آباد (همدان)، دریچه ایی به معماری زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 3، شماره: 8
52 قنات قاسم آباد( همدان)، دریچه ایی به معماری زیرزمینی (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 3، شماره: 3
53 کاربرد لایه پنهان در توسعه گره چینی بر مبنای مستندات تاریخی در ایران (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 8، شماره: 1
54 کاربست رویکرد زمینه گرایی در بازآفرینی بافت های تاریخی (نمونه موردی: میدان صاحب الامر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 1
55 کاربست گره در سطوح آزاد با الگوبرداری انتقال گره در گنبدهای ایرانی به شیوه تجانس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فضا و مکان دوره: 1، شماره: 2
56 کنکاشی در نورگیرهای چوبی و ویژگی های آن در معماری ایرانی با مقایسه تطبیقی نورگیرهای چوبی امامزاده یحیی و امامزاده عباس ساری (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 3، شماره: 9
57 گره در گنبدهای ایرانی (نمونه موردی مسجد حکیم) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 2، شماره: 10
58 گونه شناسی ساختاری کاربندی و رسمی بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
59 مبانی فکری شکل گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 2، شماره: 2
60 مبلمان سنتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 7، شماره: 1
61 مطالعه ای در اصول قابل کاربست گره های هندسی اسلامی در گرافیک محیط شهری (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 8، شماره: 3
62 مطالعه ای در معماری مساجد ایران برای الگویابی معماری مساجد بوشهر در دوره قاجار (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 23، شماره: 2
63 مطالعه تطبیقی برای شناخت معماری مساجد تیموری و ترکمانی بر اساس مولفه های کالبدی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 14، شماره: 1
64 مطالعه در معماری ایران، برای فهم رابطه ریاضی و هندسه در شکل گیری آن (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 5، شماره: 23
65 مطالعه و شناخت آرایه های تزئینات معماری ابنیه مسکونی شهر تاریخی ماسوله (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 42، شماره: 184
66 مطالعه ی تطبیقی پرندگان اسطوره ای در ایران و تمدن های مجاور؛ مطالعه موردی: سیمرغ و عنقا (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 10، شماره: 2
67 معماری دروازه در استحکامات دفاعی برج و باروی شهرهای ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 128
68 معماری میان افزا؛ رویکردی میان رشته ای برای طراحی در بافت تاریخی؛ نمونه موردی: مجموعه تجاری مشروطه در بافت تاریخی بازار تبریز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 76
69 مولفه های فرهنگی تاثیرگذار بر شکل گیری شهر اردبیل در دوره صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
70 نقش عنصر آب در شکل گیری و ایجاد مکان پایدار در شهر اصفهان صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 1401، شماره: 25
71 نقش فرهنگ مذاهب اسلامی در انسجام اجتماعی محلات تاریخی با مطالعه موردی محله سرتپوله سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 7، شماره: 21
72 نقش مراسم های آیینی در شکل گیری فضاهای تاریخی شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 15، شماره: 1
73 نقش و جایگاه آموزش زنان در فرآیند بازآفرینی شهری بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی : محله سنگ‌سیاه در بافت تاریخی شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 24
74 نقش و جایگاه ارزش و قابلیت های فرهنگی تاریخی در قوانین و سیاست گذاری حفاظت شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 3
75 نماد شناسی در معماری مساجد ایرانی از رویکرد مطالعات فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 18، شماره: 66
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرامش بخشی در معماری ایرانی-اسلامی مطالعه موردی: مجموعه تاریخی مقصودیه تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
2 آسیب شناسی خانه ی تاریخی حاج شیخ تبریز با رویکرد حفظ و استحکام بخشی بناهای تاریخی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
3 احیاء و باززنده سازی مولفه های معماری بازار سنتی در معماری ایرانی (نمونه موردی بازار استان کردستان شهرستان بیجار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
4 اخلاق نمودی والا از آموزه های دینی در تحقق معماری اسلامی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
5 ارتباط مفهوم و معنای فضای اجتماعی با ساختار و فرمهای معماری ایرانی اسلامی: مطالعه موردی حمامهای تاریخی ایران بعد از دوره صفوی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
6 ارزیابی تأثیرات هندسهی معماری ایرانی- اسلامی بر ادراک مخاطبان به روش افتراق معنایی (نمونه موردی: آرایههای گنبدهای ایرانی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
7 ارزیابی ونقدپروژه طرح بهسازی ونوسازی میدان امام ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 از مرکز محله تا پلازا تلفیق مفهومات سنتی تعامل پذیری در فضاهای شهری،روندی بسوی توسعه اجتماعی شهر اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
9 Elaboration on the architectural Structure of the industrial heritage of Tabriz Silo (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر
10 باز دریافت معماری بافت سنتی در معماری معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
11 بازآفرینی بازار شهر خوی با رویکرد فرهنگ مبنا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
12 بازارهای تاریخی به عنوان فضای اجتماعی در شهر ایرانی – اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
13 بازشناسی بارزه های جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی در شکل شهرهای اسلامی ساحل سواحیلی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
14 بازشناسی هویتی عناصر کالبدی - فضایی در شهرهای اسلامی (نمونه موردی :شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
15 بایسته های طراحی زائرسرا، فضاهای اقامتی زائران شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
16 بدنبال مفهوم هویت در معماری فضاهای شهری و اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
17 بررسی تاثیر هویت فرهنگی در معماری مجموعه های هنری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی
18 بررسی تاثیرات فرهنگ بر معماری بومی منطقه کردستان (سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
19 بررسی تجارب موفق جهانی در برخورد با فضاهای عمومی فرسوده شهری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
20 بررسی تطبیقی مسکن پایدار زیست محیطی مبتنی بر ارزش ها نمونه موردی: خانه های سنتی شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
21 بررسی تطبیقی نور در معماری نیایشگاه های ادیان توحیدی (نمونه های موردی : کنیسه ، کلیسا و مسجد جامع سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
22 بررسی جایگاه اعتقادات مذهبی در معماری مساجد از منظر نشانه شناسی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
23 بررسی رابطه بین انگیزه سفرهای غیرکاری و غیرخانوادگی به شهر مشهد و ویژگیهای دموگرافیک مسافران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
24 بررسی روابط هندسی و عملکرد سازهای زینه های گنبدهای ارچین (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی بامحور گنبدها
25 بررسی سیر دگردیسی کالبدی و چرخش فرهنگی در محله های تاریخی نمونه موردی : محله سنگلج در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
26 بررسی معاصر سازی خانه مشروطه (کوزه کنانی) تبریز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
27 بررسی معاصر سازی خانه های صلح جو، حریری و امیرنظام تبریز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
28 بررسی معماری نمونه هایی از مساکن سنتی، شیوه زندگی و فضاهای خانه در اقلیم سرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
29 بررسی معماری نمونه هایی از مصلی های تاریخی ایران و الگو شناسی شکلی آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
30 بررسی منظر شهری با تاکید بر هویت شهرهای ایرانی ( نمونه موردی خیابان شهدا شهر سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
31 بررسی منظر شهری با تاکید بر هویت شهرهای ایرانی (نمونه موردی خیابان شهدا شهر سنندج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
32 بررسی نقش هندسه در کاهش اتلاف انرژی در اقلیم سرد و خشک(نمونه موردی خانه های دوره قاجار تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
33 بررسی نمودمعماری فولدینگ دربازاهای سنتی ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
34 پایدارسازی معماری مسکونی باتوجه به عوامل معماری روز؛ نمونه موردی شهر قروه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
35 پژوهشی پیرامون جنات و بهشت عدن در راستای عناصرشناسی و بازآفرینی معماری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
36 پژوهشی در مگاپروژه ها و شکل گیری معماری معاصر کشورهای اسلامی مطالعه موردی: کشور امارات متحده عربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
37 تاثیر پیشینه فرهنگ زندگی در استفاده از فضاهای تعاملات اجتماعی نمونه موردی: فضاهای باز تعاملات اجتماعی منطقه جولان همدان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جامعه، معماری و شهر
38 تاثیر معماری زیست آگاه با اکولوژیک پایدار بر ساختمانهای بلند مرتبه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
39 تاثیرات استعمار بر ساختار شهری شهر اسلامی رباط (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
40 تاثیرعلائق مذهبی درباغهای دوره صفوی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
41 تاثیرنورطبیعی برسازماندهی فضایی خانه های سنتی بامطالعه موردی خانه مشروطه تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
42 تاریخ نگاری معماری ایران به روش جغرافیایی شکل گیری - توسعه - کاستی ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
43 تبیین مولفه های سه گانه مفهوم تزیین ترسیم در هندسه ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در عمران، معماری و شهرسازی
44 تجزیه و تحلیل ساختار طرح و نقش ارسی خانه های دوره قاجار در تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز
45 تجلی مفهوم تزیینات اسلامی در معماری مساجد ایران نمونه موردی: مساجد تاریخی و مساجد معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
46 تجلی مفهوم موسیقی در معماری پلان مساجد تاریخی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
47 تحقق اتفاقات اجتماعی در معماری خیابانی شهر ایرانی اسلامی نمونه موردی:بررسی طرح پیاده راهسازی میدان مرکزی همدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
48 تحلیل و بررسی هندسه خانه تاریخی بهنام تبریز برای ارائه راهکارهای کاربست هندسه در خانه های معاصر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
49 تعاملات اجتماعی، راهبردی بسوی ارتقاء سطح کیفی شهر خلاق اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
50 توسعه پایدار شهر اسلامی بر پایه تعاملات اجتماعی سالم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
51 جایگاه فضاهای بازدرایجادحس تعلق به مکان درمجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
52 جستار مولفه ها ی تاثیر گذار بر اصالت مکان معماری موزه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
53 جستارهایی در ابزارهای آفرینش شعر به منظور دستیابی به معماری شاعرانه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
54 جستارهایی در پدیدارشناسی شاعرانگی در معماری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
55 خوانشی تطبیقی بر نحوه تجلی مفهوم زمینه گرایی در بافت های تاریخی در مصادیق داخلی و خارجی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
56 درآمدی بر بهسازی و نوسازی محورهای تاریخی با رویکرد تاریخی - گردشگری (نمونه موردی: محله ششگلان تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
57 روند تغییر عناصر فضایی محیط آموزشی در اسلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
58 رویکردهای الگوبرداری از طبیعت در معماری ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
59 رویکردهای مطالعاتی در هندسه ایرانی اسلامی طبق نظریات صاحب نظران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
60 ساختارهای میان افزا عاملی جهت تهیج بافت های فرسوده ی مجاور در نواحی مرکزی شهرها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
61 شاخص های مطلوبیت در معاصرسازی هنر آجرکاری برای معماری معاصر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
62 شناخت متغیرهای وابسته به ارزش در بافتهای تاریخی-فرهنگی جهت برنامه ریزی برای بازآفرینی شهری مطالعه موردی : خیابان ارگ مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
63 شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر طراحی معماری فضاهای وحدت گرا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
64 صورت و سیرت عدد هشت در معماری دوران اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
65 عوامل تاثیرگذار بر نشانه گذاری بافت تاریخی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
66 عوامل کالبدی حس مکان درمدارس قدیم و جدید (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
67 کاربردهای کاربندی در معماری ایرانی؛ استقرار در نقش چپیره سازی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
68 کاربندی یا رسمی بندی؛ واکاوی دیدگاه های محققان و استادکاران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
69 کارکرد های بازار به عنوان فضای اجتماعی در شهر ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
70 مبانی طراحی معماری پایدار در راستای اهداف توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
71 مطالعه تطبیقی حضور نورطبیعی درخانه های تاریخی و معاصر تبریز برای ارتقای کیفیت نورگیری در خانه های معاصر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
72 مطالعه تطبیقی معماری معاصر ایران و ترکیه در دوره رضا شاه پهلوی و مصطفی کمال آتاتورک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
73 مطالعه تطبیقی مفهوم خلاقیت از دیدگاه اسلامی با رویکردهای مطرح در روانشناسی معاصر غرب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
74 مطالعه تطبیقی مولفه های جذابیت فضایی در طراحی فضاهای تجاری(نمونه های داخلی و خارجی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی
75 مطالعه ی تطبیقی درب های چوبی دوره ی تیموری و صفوی برای شناخت نوع و ویژگی های نقوش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرهنگ،هنر و معماری اسلامی
76 معماری اسلامی، مفهوم یا مصداق؟ (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
77 معماری معاصر قطر با تمرکز بر کاربرد هندسه در تزیینات و سطوح (دریافت مقاله) همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی
78 مفاهیم نهفته در زیارت در انطباق با طرح ره باغ های منتهی به حرم امام رضا(ع) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
79 مفهوم زیبایی شناسی هندسی و معیارهای ارزیابی آن در معماری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
80 مقایسه تطبیقی نقوش ارسی خانه های تاریخی بهنام و قدکی با مسجد کبود (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
81 مقایسه تطبیقی هندسه شکلی رصدگاه های قبل از اسلام با رصدخانه های بعد از اسلام (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
82 نشانه شناسی درمعماری اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
83 نقش محیط در افزایش اجتماع پذیری فضای عمومی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
84 نقش نشانه شناسی در ارتقاء خوانایی بافت تاریخی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
85 نقشتحولات ریاضیات وهندسه درشکل گیری معماری ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
86 نوردرمفهوم معنایی آن درمعماری تاثیر نوردرایجاد حس مکان نمونه موردی: مسجدشیخ لطف الله (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
87 واکاوی ساختار فضایی بازار تاریخی اردبیل و نقش آن در توسعه شهر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
88 هندسه فضایی اجتماعی محیطهای یادگیری در اسلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
89 هندسه نمایش آیینی- مذهبی تعزیه در معماری ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی