رضا براتی

 رضا براتی ریس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

رضا براتی

ریس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بالاآمدگی موضعی سطح آب زیرزمینی کلانشهرها؛ فرصتها و چالشها، (مطالعهی موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 2
2 بررسی زمان تاخیر واکنش آب زیرزمینی به حجم آب انتقالی خارج از حوضه (مطالعه موردی: انتقال آب از سد دوستی به شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آبخوان و قنات دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی شماهای مختلف روش ماسکینگام کونژ در آبراهه های طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 3
4 بررسی عوامل موثر بر رعایت مسائل بهداشتی موثر بر ویروس کرونا در محیط کاری (مطالعه موردی: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 2
5 تحلیل حساسیت پارامتر های روندیابی سیلاب با مدل موج دینامیکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
6 تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب در حوضه آبریز کشف رود با استفاده از روش گشتاورهای خطی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
7 توسعه روش روندیابی هیدرولیکی معکوس سیل در خشک رودها با درنظر گرفتن میزان نفوذ یا نشت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 6
8 حساسیت سنجی مدل نرم افزاری HEC-HMSنسبت به مدل رقومی ارتفاع در روندیابی ماسکینگام (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 2، شماره: 1
9 مقایسه مدل های هیدرولوژی روندیابی سیل در رودخانه ها (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 2
10 یادداشت تحلیلی: گفتگو برای تعیین شبکه مسائل رودخانه کشف رود (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه شبکه بهینه پایش سطح آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی آبخوان سبزوار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور
2 ارزیابی اقتصادی روش اسمز مستقیم (FO) در سیستمهای شیرین سازی آب شور-آب دریا و تصفیه پساب به منظور افزایش راندمان و کاهش هزینه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
3 ارزیابی مدل های بارش رواناب IHACRES و AWBM در حوضه آبریز سد کارده (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
4 پهنه بندی سیلاب و شناسایی نقاط آسیب پذیر ناشی از شکست سد (مطالعه موردی سد فریمان) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
5 پهنه بندی سیلاب و شناسایی نقاط آسیب پذیر ناشی از شکست سد (مطالعه موردی: سد طرق) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر
6 پهنه بندی سیلاب و شناسایی نقاط آسیب پذیر ناشی از شکست سد (مطالعه موردی: سد کارده ) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
7 تحلیل حساسیت مدل رقومی ارتفاع در روندیابی ماسکینگام مدل نرم افزاری HEC-HMS (مطالعه موردی حوضه آبریز سد دز) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 تعیین و تشخیص نشت از خطوط انتقال آب با کمک داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
9 روندیابی معکوس سیلاب در خشک رودها با کمک یک رویکرد هیدرولوژی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 شبیه سازی کارکرد تبخیرکننده و تقطیرکننده دستگاه آب شیرین کن HDH با مبدل حرارتی نانوسیالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
11 طراحی و اجرای سیستم تحلیل و نما یش داده های مکانی و زمانی به منظور پیاده سازی در مطالعات منابع آب های سطحی (مطالعه موردی: شرکت آب منطق های خراسان رضوی) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 مطالعه به منظور ارائه راهکارهای مدیریت بهینه منابع آب (مطالعه موردی: محدوده قلندر آباد شهرستان فریمان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر
13 مطالعه مشخصات پوشش برف در استان خراسان رضوی با استفاده از دادههای سنجش از دور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روش های کاربردی حل مسائل فنی بیلان آب کشور
14 مقایسه عملکرد رویکردهای مختلف درونیابی مکانی پارامتر هدایت الکتریکی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران