دکتر رسول راهنمائی

دکتر رسول راهنمائی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رسول راهنمائی

Dr. Rasoul Rahnemaie

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز کمی جذب سطحی فسفات بر روی هیدروکسید آهن گئوتایت (α-FeOOH): اثر pH و سطح ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
2 اثر کربنات کلسیم و قدرت یونی بر جذب سطحی بور در خاک های آهکی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 24، شماره: 2
3 استفاده از کشت مخلوط برای پالایش گیاهی خاک های آلوده به کادمیوم در حضور کی لیت های طبیعی و مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 2
4 استفاده از مدل های تجربی برای توصیف کینتیک جذب سطحی یون های منیزیم و فسفاترویکانی گیوتایت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
5 استفاده از نانوذرات آهن تثبیت شده روی کوارتز برای حذف نیترات در سیستم های تعادلی و سیال (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
6 افزایش کارآیی استخراج گیاهی سرب از خاک بوسیله هویج باکاربرد کی لیت های طبیعی و سنتزی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
7 بررسی اثرات pH و قدرت یونی بر جذب سطحی بور (B) روی کائولینایت (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 3
8 بررسی رفتار باری کانی کائولینایت در محلول الکترولیت کلرید سدیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 1
9 بررسی وضعیت نسبت کلسیم به منیزیم در برخی از آب های آبیاری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 1
10 تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های آهکی بر واکنش های جذب و واجذب سطحی بور (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 3
11 تاثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی بر رشد و نمو گل رز شاخه بریده رقم ’دولسویتا‘ در نظام آبکشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
12 تعدیل تنش شوری با محلول پاشی نانوذرات کربنات کلسیم در گل رز دلسویتا "Rosa hybrida L. cv. Dolce Vita" (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 4
13 جذب سطحی رقابتی آرسنات و فسفات روی کلسایت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 9
14 کینتیک تجزیه و ایزوترم های جذب سطحی و رهاسازی تیوبنکارب در خاک های شالیزاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
15 هم دماهای جذب سطحی و رهاسازی بور روی کلسایت: اثر قدرت یونی و pH محلول (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اندازه تثبیت کننده شن بر کارایی حذف نیترات توسط ذرات نانو آهن (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
2 اثر بقایای خاکی دوزهای افزایش یافته علف کش های تیوبنکارب و اگزادیارژیل روی کاهو درمزارع شالیزاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
3 بررسی اثر کربنات کلسیم بر پتاسیم قابل جذب دربرخی خاکهای آهکی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
4 بررسی اثرات نسبتهای مختلف آمونیوم به نیترات و pHدر محلول غذایی بر برخی ویژگیهای رشدی گل رز Rosa hybrida cv. ʻDolcevita (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 جذب و واجذب سطحی بور در بعضی از خاکهای آهکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 حذف نیترات از آبهای آلوده با استفاده از فناوری نانو (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
7 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر غلظت فسفات بر رشد ریشه گیاه دارویی سنبل الطیب (.Valeriana officinalis L) در محیط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران