دکتر کامران ربیعی

دکتر کامران ربیعی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر کامران ربیعی

Dr. Kamran Rabiei

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثرات اشتغال غیررسمی بر پایداری اجتماعی نمونه موردی شهر بانه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 37
2 تبیین شرایط تکوین بهار عربی و زمینه های فروپاشی رژیم های سیاسی در تونس و مصر (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 4، شماره: 14
3 تحلیل عوامل موثر بر تمرکز اشتغال غیر رسمی در شهر مرزی بانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 14
4 توسعه اجتماعی اقتصادی و تاثیر آن بر تلقی افراد از چیستی خرافات مطالعه موردی: شهرستان های استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 4
5 کنکاشی در تلقی افراد از چیستی خرافات و عوامل موثر بر آن - مطالعه موردی: شهرستان های استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 5، شماره: 2
6 نظریه هنجاری و ویژگی های آن در مطالعات شهری (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 22، شماره: 89
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 طبقه و فضای شهری: تیپولوژی الگوی مصرف فضای شهری در اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
2 هویت و فضای شهری: مکان خاطره و بازتولید هویت جمعی در اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری