سیدهادی خامنه ای

 سیدهادی خامنه ای

سیدهادی خامنه ای

Seyed Hadi Khamenehie

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.