دکتر حسین رجبی

دکتر حسین رجبی دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین رجبی

Dr. Hossein Rajabi

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A camera based calculation of 99mTc-MAG3 clearance using conjugate views method [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 12، شماره: 1
2 A model based, anatomy dependent method for ultra-fast creation of primary SPECT projections (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 19، شماره: 1
3 Appropriate energy window width for gamma camera [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 12، شماره: 1
4 Assessment of deconvolution technique for diagnosis of hydronephrosis in infants (under 6 months) [persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 12، شماره: 2
5 Assessment of the Wavelet Transform for Noise Reduction in Simulated PET Images (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 2
6 Attenuation correction in myocardial perfusion SPECT using sequential transmission - emission scanning with 99mTc [Persain] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 14، شماره: 2
7 Attenuation Correction in SPECT during Image Reconstruction using an Inverse Monte Carlo Method: A Simulation Study (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 8، شماره: 3
8 Calculation of 99mTc-DTPA transit times in normal kidney [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 11، شماره: 2
9 Cellular dosimetry of beta emitting radionuclides-antibody conjugates for radioimmunotherapy (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 27، شماره: 2
10 Cellular S-value of beta emitter radionuclide’s determined using Geant4 Monte Carlo toolbox, comparison to MIRD S-values (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 24، شماره: 1
11 Comparison of 6 PET scanners, a simulation study [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 15، شماره: 1
12 Comparison of acceptance tests for SPECT systems in Tehran [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 13، شماره: 2
13 Energy window setting for optimum Tl-201 cardiac imaging [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 15، شماره: 2
14 Estimating Tumor/Non-Tumor Uptake from Radiolabeled Monoclonal Antibodies using Scintigraphic Images and Dissecting the Animal Models (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 4
15 Feasibility of using statistical tests in evaluation of non-uniformity [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 13، شماره: 2
16 Preparation and biodistribution study of 99mTc-EC-Annexin-SPIO as a tracer of radiation induced apoptosis in mice model (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 21، شماره: 1
17 Qualitative evaluation of filter function in brain SPECT [Persian] (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 15، شماره: 1
18 Reducing the respiratory motion artifacts in PET cardiology: A simulation study (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 15، شماره: 2
19 بررسی تاثیر محل تجمع اکتیویته در بیماران درمان شده با رادیوداروی ید-۱۳۱بر اکسپوژر محاسبه شده در فواصل مختلف از بیمار با استفاده از فانتوم NCAT (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 25، شماره: 6
20 تبیین رابطه بین مهارت های اجتماعی، خودکارآمدی، سبک زندگی و اعتیاد اینترنتی در دانش آموزان ورزشکار مقطع متوسطه استان ایلام (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 26، شماره: 1
21 تولید، کنترل کیفی و توزیع زیستی قطعه ی F(ab′)۲ آنتی بادی PR۸۱ نشان دار شده با mTc۹۹، به منظور تشخیص تومور کارسینومای سینه ی موش (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 31، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 99mTc-SPION-Chitosan: Potential of Dual-modality Nanoparticle probes in Nuclear Medicine (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران
2 استفاده از مونت کارلو معکوس برای اصلاح تضعیف در حین بازسازی تصاویر SPECT (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
3 Developing an analytical approach to dose quantification based on the Cerenkov light detection in radionuclide therapy (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران
4 Diagnosis of cardiac lesion in SPECT images with changing in image protocol (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران
5 Geant4 simulation for positron range in inhomogeneous medium (دریافت مقاله) هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران
6 بخش بندی نیمه اتوماتیک کلیه درتصاویر رنوگرافی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
7 تعیین مناسب ترین پنجره انرژی به منظور جبران اسکتر به روش Dual energy window (DEWST) subtraction در سیستم تصویربرداری SPECT برای Tc-99m (دریافت مقاله) هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران
8 مدلسازی توزیع فضایی پرتوهای پراکنده mTc 99 در پنجره های انرژی مختلف در تصاویر اسپکت: مطالعه شبیه سازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران