دکتر مهدی رحمانی نیا

دکتر مهدی رحمانی نیا دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی رحمانی نیا

Dr. Mehdi Rahmaninia

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آب گریز کردن کاغذ با استفاده از ترکیبات ارگانوسیلان و نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با روش لایه به لایه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 4
2 اثر جزءجزءسازی و حذف کلاسه های ریز از خمیر کارتن های کنگره ای کهنه بر ویژگی های مقوای تولیدی در مقایسه با کاربرد الیاف بلند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 36، شماره: 4
3 اثر هدایت الکتریکی بر کارایی و برهمکنش نشاسته کاتیونی – نانوسیلیکای آنیونی در خمیرکاغذ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 35، شماره: 1
4 ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف آب د رمجموعه کارخانجات بازیافت کاغذ بسته بندی درایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 1
5 استفاده از پرکننده زئولیت به همراه بایوپلیمرکایتوزان در کاغذسازی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 11، شماره: 3
6 بررسی اثر دفعات بازیافت کاغذ باطله NSSC بر ویژگی های خمیر بازیافتی حاصل از آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 2
7 پتانسیل GL به عنوان پلیمر کاتیونی در کنترل مواد چسبناک خمیرکاغذ OCC (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 33، شماره: 2
8 تاثیر بار الکتروستاتیکی کایتوزان بر عملکرد سیستم کایتوزان- نانو سیلیکا در خمیرکاغذ بازیافتی کارتن های کنگره ای کهنه (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 3
9 تاثیر شرایط خشک کردن بر ویژگی های شیمیایی خمیر کاغذ بازیافتی باگاس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 2
10 تاثیر ماده تثبیت کننده کاتیونی بر پایه پلی دادمک بر ویژگی های مقاومتی خمیرکاغذ OCC (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 10، شماره: 4
11 تاثیرنحوه اختلاط نانوالیاف لیگنوسلولزی با خمیرکاغذ بازیافتی در حضور سیستم میکروذره بر ویژگی های کاغذ نهایی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 13، شماره: 1
12 عملکرد نشاسته خام و اکسید شده به عنوان افزودنی های تقویت کننده پیوند بین لایه ای در مقواهای چندلایه بازیافتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 35، شماره: 1
13 مقایسه اثر نانوذرات سیلیکاسل و بنتونیت بر عملکرد نشاسته کاتیونی به لحاظ قابلیت آبگیری، ماندگاری و ویژگی های مقاومتی کاغذ بازیافتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 2
14 مقایسه عملکرد نشاسته کاتیونی در کاربردهای سطحی و درونی مقوای بازیافتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 13، شماره: 3
15 نانوالیاف سلولزی تهیه شده از کاغذ باطله چاپ و تحریر و اثر آن بر ویژگی های کاغذ بازیافتی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 12، شماره: 2
16 نقد کتاب "ارزیابی غیرمخرب درختان سرپا"، کتاب برگزیده سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ در حوزه مهندسی کشاورزی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن کایتوزان در بین لایه های مقوای دولایه بر ویژگی های مقاومتی محصول نهایی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
2 اثر کاربرد نانوالیاف سلولزی بر قابلیت باز یافت کاغذ چاپ و تحریر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
3 اثر میزان مصرف اوره بر عملکرد سیستم آبی اوره/هیدروکسید سدیم در نرمه حاصل از کاغذ چاپ و تحریر بازیافتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
4 اثر نسبت وزنی نرمه الیاف بازیافتی به حلال آبی اوره/هیدروکسید سدیم بر عملکرد انحلال سیستم آبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
5 اثر نوع حلال های جایگزین بر ویژگی جذب آب سوپرجاذب لیگنوسلولزی حاصل از انحلال الیاف بازیافتی کارتن در مایع یونی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
6 اثرحضور ملاس چغندرقند برقابلیت بازیافت کارتن های کنگره ای کهنه OCC (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
7 استفاده از ماده جاذب فرمالدهید دوستدار محیط زیست برای کاهش میزان انتشار فرمالدهید از تخته فیبر نیمه سنگین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 امکان سنجی بهبود آبگیری از الیاف بازیافتی دارای نانو الیاف با سیستم کایتوزان/زئولیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
9 امکان سنجی بهبود مقاومت کاغذ تهیه شده از الیاف شیمیایی چندبار بازیافتی به کمک نانوالیاف سلولزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
10 اهار دهی داخلی خمیر کاغذهای بازیافتی به کمک آلکیل کتین دیمر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
11 بررسی اثر دفعات بازیافت کاغذ باطله چاپ و تحریر بر ویژگیهای خمیربازیافتی حاصل از آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
12 بررسی عملکرد کتیرای گون Astragalus gossypinus به عنوان افزودنی مقاومتی در خمیرکاغذ بازیافتی چاپ و تحریر (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
13 بررسی میزان اثر افزایش نرمه الیاف بر قابلیت آبگیری و ماندگاری ذرات ریز در خمیرکاغذ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
14 بررسی وضعیت مقاومت فشاری و همکشیدگی ناشی از خشک شدن در فوم بتن تقویت شده با الیاف بازیافتی کارتن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
15 بهبود خواص مقاومتی کاغذ کنگره ای بازیافتی با استفاده از کلاسه بندی الیاف (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بهبود خواص مقاومتی کاغذهای بازیافتی حاصل از کارتن های کنگره ای کهنه (OCC) با افزودن خمیرکاغذ سودای برگ شاخه های نخل خرما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نوآوری در صنایع سبز
17 بهبود فرآیند تولید کاغذهای بازیافتی با افزودنی های دوستدار محیطزیست: نانوالیاف لیگنوسلولزی/کایتوزان/بنتونیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
18 تاثیر استفاده از همی سلولز کتیرای Astragalus gossypinus در آبگیری و ماندگاری خمیرکاغذ بازیافتی چاپ و تحریر (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
19 تاثیر زمان و دما انحلال بر تولید هیدروژل با استفاده از الیاف کارتن کنگره ای کهنه و حلال سبز مایع یونی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
20 تاثیر کایتوزان-نانوسیلیکا به عنوان افزودنی پایانه تر بر برخی شاخص های فرایند تولید کاغذ از خمیر کاغذ چاپ و تحریر بازیافتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
21 تاثیر کی لیت کنندگی EDTA بر ویژگی های نوری کاغذ بازیافتی حاصل از مرکب زدایی روزنامه باطله (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
22 تاثیر وزن مولکولی زیست بسپار کایتوزان به عنوان افزودنی بین لایه ای بر ویژگی های مقاومتی دولایه بازیافتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
23 تاثیر هاردنر برکارایی کایتوزان به عنوان جاذب فرمالدهید در اوراق فشرده چوبی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
24 تأثیر pH بر عملکرد زیست بسپارکایتوزان در فرایند کاغذسازی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
25 عملکرد نانوالیاف سلولزی در کاغذهای حاصل از الیاف بکر در حضورکایتوزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
26 کارایی کایتوزان به عنوان کی لیت کننده در کاغذ بازیافتی حاصل از مرکب زدایی روزنامه باطله (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
27 مروری بر استفاده از الیاف بازیافتی کاغذهای باطله در چند سازه های سیمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
28 مروری بر کاربردهای نانوسلولز در زمینه های مختلف تصفیه پساب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
29 مروری براستفاده اززیست بسپارکایتوزان درصنایع کاغذسازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
30 مقایسه اثرزیست بسپارهای کایتوزان نشاسته کاتیونی ونانوکایتوزان برفرایند دوستدار محیط زیست بازیافت کاغذ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست