دکتر حسن خیری

دکتر حسن خیری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دکتر حسن خیری

Dr. hassan kheiri

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.