دکتر سها پورمحمد

دکتر سها پورمحمد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

دکتر سها پورمحمد

Dr. soha pourmohammad

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی معماری فضای تفکر بر اساس دیدگاه اسلامی (ارائه روش ارزیابی آثار معماری موجود با توجه به دیدگاه اسلامی، نمونه موردی: کتابخانه ملی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 11
2 تطبیق مبانی تجلی وحدت و نمودهای رنگین بازشوهای سنتی(با تاکید برتحلیل دو عمارت سنتی در شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احیا هویت راه و کاهش ترافیک در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
2 ارزیابی رعایت اصول پدافند غیرعامل در معماری ساختمان های با اهمیت نمونه موردی: ساختمان هلال احمر مرکز بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
3 استفاده از مصالح هوشمند در خانه های هوشمند؛ با رویکرد به معماری بومی مناطق گرم و خشک ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
4 اسکان غیر رسمی+معماری پایدار طراحی منظر شهری مطلوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
5 اعمال توجهات انسان مدارانه در طراحی سازه در راستای اهداف توسعه پایدار اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
6 اقتصاد اسلامی در معماری وشهرسازی بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
7 الگوی آموزش پایدار مبتنی بر آموزش معماری دوران صفوی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
8 بازخوانی برخی از اصول و ارزش های پایداری اجتماعی معماری سنتی ایران در جهت ارتقاء کیفیت معماری معاصر با رویکردی مسکونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری مسکونی
9 بازشناسی تعابیر و مفاهیم الگوی طراحی در معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
10 بازشناسی هویت های اسلامی در عناصر شهری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
11 بازنگری مفهوم پایداری اقتصادی و اکولوژیکی در مسکن (نمونه موردی بافت قدیم بوشهر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
12 بازنگری مفهوم پایداری اقتصادی و اکولوژیکی در مسکن (نمونه موردی: بافت قدیم بوشهر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
13 بازنگزی نقش درمانگر معماری از طریق نور طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
14 بازیابی الگوی پایدارحوض درخانههای سنتی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
15 بررسی اضطرار زمانی احیاء بافتهای فرسوده درکشور، نمونه موردی (بافت آسیب دیده در زلزله سال 1392 استان بوشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 بررسی تاثیر پارک های علم و فناوری با نگاهی به جامعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
17 بررسی تاثیر نور عبوری از شیشه های رنگی بر ساختمان (نمونه موردی عمارت طبیب در بوشهر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
18 بررسی تاثیرات مولفه ی نور روز در قرارگاه درمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
19 بررسی تزیینات در دوره های مختلف معماری ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
20 بررسی تطبیقی اصول پست مدرنیسم وتأثیرگذاری آن بر ساختار مرکز شهر با تمرکزبر حوزه ی بازار و میدان ششم بهمن بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
21 بررسی جایگاه رنگ بر مصادیق معماری با رویکرد باورهای انسانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
22 بررسی ساختارکوچه های بافت قدیم بوشهر برایجادامنیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
23 بررسی سیستم آب وفاضلاب بافت قدیم بوشهر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
24 بررسی مولفه های پایداری اقلیمی دربازار وکیل شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
25 بررسی نقش شرایط اقلیمی در طراحی معماری انعطاف پذیر در خانه های مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
26 بررسی و سنجش مولفه های معماری انطاف پذیر در طراحی خانه های مسکونی (نمونه موردی: شهر بوشهر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری
27 بناهای نوساز و استفاده بهینه از انرژی (نمونه موردی: سایبانهای افقی بافت جدید شیراز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
28 به کارگیری مصالح هوشمند در ساختمان گامی به سوی آینده (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
29 بهکارگیری مصالح هوشمند در ساختمان گامی به سوی آینده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
30 بهیابی فناوری ها و روش های کنترل انرژی الکتریکی، در جهت بهینه سازی مصرف، در معابر شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
31 بی هویتی، چالشی دربرابر ضوابط غیربومی (دریافت مقاله) نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان
32 پا یداری روی آب: تمثیلی در جهت ارا ئه یک فرآیند الگوگیری از طبیعت در طراحی معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی (چالش ها، ضرورت ها و راهکارها)
33 پتانسیل بندی ساحل گناوه به عنوان کاربری توریستی تفریحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
34 پوشش های آسمانه تخت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
35 تاثیر تکنولوژی بر هویت معماری بومی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
36 تاثیر شیشه های رنگی بازشوها در معماری سنتی بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
37 تاثیر فناوری نانو در تکنیک های ساخت و پوشش سازه های فولادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
38 تأثیر برپایی تئاتر خانگی در دهه سی بر ارتقای تعاملات اجتماعی در بافت قدیم بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
39 تأثیر سرمایههای اجتماعی بر معماری و شهرسازی بافت قدیم بوشهر در دوره قاجار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
40 تبیین بررسی و واژه موسیقی و طبقه بندی آن در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در تزیینات معماری درهای ورودی بناهای سنتی بافت قدیم بوشهر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
42 تزئینات معماری درکالبد زمان (سیر پیدایش، تحول و پیشرفت تزئینات در بناهای ایرانی پس از اسلام) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
43 تطبیق مبانی معماری بومی در مدرسه شاپور شهید بستانپورشهرستان کازرون (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
44 تکنولوژی ساخت از فرش تا عرش با نگاهی به فناوری نوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
45 جان پناه عنکبوتی راهکاری درجهت پدافند غیرعامل در ساختمان سازی با الهام از سیستم دفاعی عنکبوتهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
46 حکمت متعالی ارسی ها در معماری اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
47 راهکارهای ممانعت ازآلودگی نوری در فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
48 رنگ گزینی کودکان و تاثیر رنگ ها بر طراحی اتاق آن ها (نمونه موردی 3 مهد کودک در شهرستان کازرون) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
49 رویکرد ی روانشناسانه به معماری زندان (در جهت کاهش آسیب ودر راستای اهداف توسعه پایدار اجتماعی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
50 رهیافت های معماری فضای کار، بر اساس مولفه های محیطی در قرارگاه رفتاری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
51 سازه به مثابه معماری- معماری به مثابه سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
52 سازه های غشایی، فناوری نوین در صنعت معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
53 شکل گیری معماری دیجیتال بر مبنای ساختارهندسی گره چینی و تاثیر آن بر روندطراحی فرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
54 شناسایی الگوهای ایرودینامیکی باد در مجتمع های ساختمانی با تأکید بر گونه ستونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
55 ضرورت توسعه ی پایدار زیست محیطی با رویکرد معماری پایدار در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
56 ضرورت زمان مندی مقررات مکان مند زمان فاکتوری غیرقابل حذف دربومی سازی مقررات ملی (دریافت مقاله) نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان
57 ضمیر ناخود آگاه و و تاثیر آن در شکل گیری معماری بومی بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
58 ضوابط مکانمند در خدمت سرزندگی فضاهای عمومی با رویکرد به فضای باز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
59 طراحی بهینه نیازمند مرکز هم اندیشی میان رشته ای انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
60 طراحی منظر در ساحل شهری بندربوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
61 عملکرد چندگانه جانپناه در معماری بافت سنتی بوشهر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
62 فرم معماری گنبدی نیروگاه هستهای (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
63 فضای بازشهری و رهنمودهای پدافند غیرعامل در طراحی ایمن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
64 فن آوریهای نوین در اجرای بام سبز (دریافت مقاله) ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
65 کنکاش اصول پایداری اجتماعی،در معماری خانه های درونگرای ایرانی در جهت ارائه راهکار های طراحی معماری در این زمینه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای خانه ایرانی
66 کنکاش در کمبود بافت های قدیم بوشهر در جهت ارائه راهکار برای کمبودهای فضایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
67 گونه شناسی مسکن در بافت قدیم شیراز (تا انتهای دوران قاجار) در جهت استخراج مصادیق پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
68 گیاهان، الگوهایی برای طراحی سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
69 لزوم به کارگزینی ضوابط ساختمانی مکان مند درجهت بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان
70 معماری دیجیتال با رویکرد موضوعی به سیستم های طراحی پارامتریک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
71 معماری طبیعت گرا؛ اشاره ای به فرآیند معماری در بستر طبیعت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
72 معیار های مکانگزینی زندان برای جامعه شهری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
73 مقایسه تطبیقی بازار آهنگران بوشهر با بازارهای نواحی مرکزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
74 مقایسه تطبیقی ساختار گنبدهای اروچین (نمونه موردی: گنبدهای اورچین استان بوشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
75 مقایسه تطبیقی شیکیلی گیلان و چیوری ژاپن (در جهت استخراج تکنیک های سازه ای بناهای چوبی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
76 مقایسه ی تطبیقی هنر و معماری دوره ی هخامنشیان و اشکانیان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
77 نظریه چیست ومعمارنظریه پردازکیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
78 نقش تعاملات اجتماعی در فضای میان ساختمان ها در پایداری انرژی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
79 نقش ساباط بر امنیت فضاهای شهری نمونه موردی شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
80 نقش ساباط بر امنیت فضاهای شهری نمونه موردی شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
81 نقش سنگ های مرجانی و ریفی خلیج فارس در تنفس بناهای بافت قدیم بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
82 نقش فضای باز شهری در ایجاد و ثبت خاطره جمعی در شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
83 نقش نانوتکنولوژی در فولاد؛ نمونه موردی سازه های غشایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
84 نقش نانوتکنولوژی در فولاد؛ نمونه موردی سازه های غشایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
85 نمود معماری پایدار با رویکرد مصرف صحیح انرژی، از معنا تا جرم در بناهای دوره اسلامی با تمرکز بر مساجد دوره صفوی- مسجد امام اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
86 نواکده ساز و آوای جنوب ایران(نمونه موردی: استان بوشهر) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
87 نورطبیعی ، فضای معماری ،ادراک حسی و فضای مسکونی نمونه موردی خانه آسیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
88 وابستگی مقبولیت یا عدم مقبولیت دوچرخه راه ها به مدل شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری
89 واکاوی مبانی طراحی پایداربر مبنای اقلیم در عمارت سنتی و بومی کازرون کوشک باغ ناری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی (چالش ها، ضرورت ها و راهکارها)