دکتر عباس زمانی

دکتر عباس زمانی مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

دکتر عباس زمانی

Dr. Abbad Zamani

مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.