دکتر فائزه تقی پور

دکتر فائزه تقی پور مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

دکتر فائزه تقی پور

Dr. Faezeh Taghipour

مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.