دکتر فائزه تقی پور

دکتر فائزه تقی پور مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

دکتر فائزه تقی پور

Dr. Faezeh Taghipour

مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی سیاستگذاری های جمهوری اسلامی ایران برای مهار مهاجرت نخبگان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
2 آینده پژوهی شبکه های اجتماعی برخط در مواجهه با رسانه های سنتی ایران از منظر روابط قدرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 12، شماره: 2
3 آینده پژوهی شبکه های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه های سنتی ایران مبتنی بر شکل گیری روزنامه نگاری رباتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 8، شماره: 1
4 ارائه الگو از روزنامه نگاری شهروندی به منظور گسترش مشارکت مدنی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 22، شماره: 53
5 ارائه الگوی آگاه سازی مخاطب برای برون رفت از فریب کاری رسانه (مبتنی بر محیط خانواده) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 18، شماره: 45
6 ارائه الگوی روزنامه نگاری شهروندی به منظور ارتقای حقوق شهروندی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 4، شماره: 13
7 ارائه الگوی مدیریت خلاقیت با رویکرد سرمایه اجتماعی در صدا و سیمای محلی اصفهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 29، شماره: 62
8 ارائه مدل جبران خدمت با رویکرد دلبستگی سازمانی(مورد مطالعه: بانک ملی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 13، شماره: 29
9 ارائه مدل مبنی بر استراتژی رسانه به‌منظور سازگاری با کم‌آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 3
10 ارائه مدل همدلی قومی فرهنگی در شبکه های اجتماعی مجازی بارویکرد انسجام ملی (مطالعه کیفی مبتنی بر نظریه برخاسته از داده ها) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 18، شماره: 2
11 ارائه مدلی رسانه ای مبتنی بر شبکه های اجتماعی به منظور افزایش اعتماد به تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 7، شماره: 4
12 ارائه ی مدل مبتنی بر عوامل جذابیت رسانه مجازی در حوزه ی خبر (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 2
13 ارتقای سواد کشاورزی مبتنی بر عملکرد رسانه ها در شرایط خشکسالی و کم آبی در شهر اصفهان (مورد مطالعه: رسانه های ترویجی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 28، شماره: 108
14 اهمیت و نقش شبکه های اجتماعی به منظور اعتماد به تجارت الکترونیکی (B۲C) (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 2
15 بازآفرینی مدل تربیت رسانه ای مبتنی بر آموزه های تربیتی قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه قرآن ، فرهنگ و تمدن دوره: 4، شماره: 3
16 بازنمایی ابعاد هویت فرهنگی در مجموعه انیمیشن باب اسفنجی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 12، شماره: 28
17 بازنمایی موفقیت یا شکست قرارداد هسته ای ایران در رسانه های آمریکایی و انگلیسی؛ تحلیل روایتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 13، شماره: 4
18 بررسی تاثیر نشریات دانشجویی در حفظ و تقویت هویت فرهنگی دانشجویان شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 11
19 بررسی عوامل سیاسی رسانه ای تاثیرگذار بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 1
20 بررسی و تبیین عوامل موثر در ارتباط و تعامل هنرمندان هنرهای تجسمی با جامعه مخاطب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی هنر دوره: 2، شماره: 1
21 پدیدارشناسی ابعاد آزادی بیان در رسانه های ایران از دیدگاه اساتید علوم ارتباطات (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 11، شماره: 1
22 تاثیر حفاظت پیشگیرانه بر ارزش های فرهنگی مجموعه های خصوصی میراث کهن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 4، شماره: 13
23 تبیین نقش «مخاطب محوری» در بهبود و ارتقاء عملکرد خبرگزاری های مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 2، شماره: 4
24 تجارب زنان پرستار از پیامدهای فرهنگی اشتغال در بیمارستانهای شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری دوره: 3، شماره: 2
25 تحلیل شرایط علی ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در جامعه بهره برداران کشور (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 2، شماره: 1
26 تحلیل محتوای کیفی موانع شفافیت در رسانه های خبری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 11، شماره: 2
27 تدوین استراتژی رسانه ای به منظور مدیریت بحران سوانح هوایی (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 24، شماره: 1
28 تدوین الگو به منظور ظرفیت سازی اجتماعی و جامعه پذیری بحران آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 2
29 تدوین الگوی جبران خدمت بهره ور محور (مورد مطالعاتی: بانک ملی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 2
30 تدوین راهبردها و پیامدهای همدلی قومی - فرهنگی در شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد انسجام ملی و دستیابی به سلامت اجتماعی: مطالعه کیفی (تحلیل محتوا) (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 6
31 رابطه بین مهارت های کاربران جوان و کاربردهای مثبت و منفی شبکه های اجتماعی موبایلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 20، شماره: 46
32 راهبرد رسانه ای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران ( ۲۰۲۰-۲۰۱۷) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 13، شماره: 4
33 راهبردهای ارتقای شفافیت در رسانه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 33، شماره: 4
34 راهبردهای رسانه ای به منظورجذب مخاطب مبتنی برآموزه های قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه قرآن ، فرهنگ و تمدن دوره: 3، شماره: 7
35 راهکارهایی برای تقویت امانتداری در بعد فردی و اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 6
36 زنان، ازدواج، خانه داری و تربیت فرزندان در اندیشه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 6
37 سنجش تنوع ارتباطات انسانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام بین کاربران ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 34، شماره: 3
38 شناسایی آسیب های اخلاقی و خانوادگی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در میان فرزندان پسر شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 13، شماره: 28
39 شناسایی پیشران های موثر بر آینده شبکه های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه های جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 24، شماره: 61
40 شناسایی راهبردها و پیامدهای خلاقیت با رویکرد به سرمایه اجتماعی در مراکز استانی صدا وسیما (مورد مطالعه: صداوسیمای مرکز اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 15، شماره: 39
41 شناسایی راهبردهای رسانه ای به منظور افزایش نشاط اجتماعی مبتنی بر ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک دوره: 2، شماره: 5
42 شناسایی راهبردهای فرهنگی جهت تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ دوره: 3، شماره: 2
43 شناسایی زمینه های موثر بر توانمندسازی کاربران به منظورارتقای امنیت فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی ارتباطات دوره: 4، شماره: 14
44 شناسایی عوامل جذابیت شبکه های اجتماعی تلفن همراه از منظر کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 8، شماره: 2
45 شناسایی عوامل فرهنگی موثر در جهت بهبود فعالیتهای فرهنگی مدرسه عالی شهید مطهری دانشگاه شهید مطهری واحد تهران از دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 3
46 شناسایی عوامل موثر بر جذابیت رسانه های مجازی (مورد مطالعه سایتهای خبری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 8، شماره: 16
47 شناسایی عوامل موثر بر جذابیت سایت های خبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 23، شماره: 60
48 شناسایی عوامل موثر در بروز پدیده وارونگی افکار عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 3، شماره: 4
49 طراحی الگوی اقناع مخاطب در سازمانهای رسانه ای با رویکرد تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 51
50 طراحی الگوی نقش سواد رسانه ای در ارتقای سرمایه اجتماعی در شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 22، شماره: 56
51 طراحی مدل رسانه ای به منظور مدیریت بحران سوانح هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 15، شماره: 2
52 مطالعه کیفی آسیب های مطبوعات محلی شهر اصفهان از دیدگاه فعالان با تجربه در سال 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 28، شماره: 4
53 مطالعه کیفی شیوه ها واثرات فریبکاری رسانه درخانواده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 14، شماره: 31
54 نقش مولفه های امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایه اجتماعی دانشجویان دختر (با تاکید بر شرایط آمران و ناهیان، شیوه ها و آثار آن) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباطات در مثنوی معنوی مولانا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 الگوهای جدید اطلاع‎ رسانی درروابط عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران با محوریت چالش های حال و فرصت های پیش رو با تاکید بر مسائل آموزشی
3 الگوی سازگاری زوجین بر مبنای مولفه سواد ارتباطی ( با تاکید بر ویژگی های روانشناختی ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و اسلامی ایران
4 بررسی ارزش ویژه برند مجتمع تجاری گردشگری کاشان مال در راستای رضایت مشتریان آن بر اساس مدل دیوید آکر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
5 بررسی بازنمائی مولفه های فرهنگی و مذهبی در شبکه «من و تو» (مطالعه موردی: سری اول برنامه ببین تی وی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران
6 بررسی تحلیلی نقش مادر در میزان سواد رسانه فرزندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره
7 بررسی تطبیقی توانمندسازی خانواده از طریق آموزش سواد رسانه ای در کشورهای مختلف برای ارائه الگوی بومی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده
8 بررسی تطبیقی مبانی و روند سیاست رسانه ای جمهوری اسلامی ایران با آمریکا در قبال بحران کرونا در زمان پیک اول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره
9 بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی بر نوع ارتباطات فرزندان با والدین (مورد مطالعه: جوانان 15 تا 27 سال شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
10 بررسی رابطه ی بین ارزش های فرهنگی با سواد رسانه ای در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
11 بررسی رابطه ی بین ارزش های فرهنگی با سواد سلامت دربین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
12 بررسی نقش رسانه ها در میزان خشونت (مورد مطالعاتی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
13 بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی برمصرف تظاهری زنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی
14 بررسی نوع و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر حسب ویژگیهای فردی و اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت، روانشناسی
15 تاثیر نقش بازاریابی رسانه ای در ارایه خدمات به مشتری و وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396
16 تاثیر نمایش و نقد فیلم بر تفکر خلاق کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
17 تجارب مادران از فرصت های هنجاری شبکه های اجتماعی مجازی در رابطه با فرزندان پسر ۱۱ تا ۱۸ سال شهر اصفهان (مطالعه کیفی اینستاگرام) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران
18 تجارب مردان معتاد به موادمخدرساکن در شهر شاهین شهراز عملکرد رسانه های جمعی پیرامون نحوه پیشگیری از اعتیاد (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از اعتیاد
19 تدوین مدل کارآفرینی فرهنگی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
20 رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی، شایعه پراکنی و رضایتمندی کارکنان شرکت دانش بنیان ملت صنعت اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
21 رابطه بین سواد رسانه ای و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با طلاق در بین زوجین شهر بروجن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
22 رابطه بین هوش فرهنگی و هوش تکنولوژی با نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه در بین دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی
23 رابطه عملکرد نشریات دانشجویی در حفظ و تقویت باورهای مذهبی، ارزش های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
24 رابطه عملکرد نشریات دانشجویی در حفظ و تقویت میراث فرهنگی و زبان فارسی دانشجویان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
25 راهبردهای رسانه ای ایجاد و توسعه امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره
26 رفتار شهروندی سازمانی وتاثیر آن برکیفیت خدمات بانکی مطالعه موردی: شعب منتخب بانک های خصوصی کاشان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
27 شناسایی مولفه های سبک زندگی در نظریه ها و احادیث امام جعفر صادق (ع) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
28 شهروند مسئول قطعه گمشده سواد رسانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول
29 طراحی الگوی زوج درمانی بر مبنای مولفه سواد ارتباطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق
30 عملکرد رسانه ها و آموزش شهروندان 1404 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
31 نظام ارزشی خانواده و گرایش جوانان به فریضه نماز (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ملی گام دوم انقلاب اسلامی؛ رسالت دانشگاه ها
32 نقش رسانه با تاکید بر تلویزیون در توسعه کارآفرینی فرهنگی در بین شهروندان شهر اصفهان (مطالعه موردی خوراسگان) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
33 نقش رسانه در امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: تلویزیون) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی با محوریت «چهار دهه مقاومت و بایسته های فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی»
34 نقش رسانه در ترویج فرهنگ نماز در بین دانشجویان (دریافت مقاله) همایش رسالت دانشگاهیان در ترویج و توسعه فرهنگ نماز
35 نقش رسانه ها در میزان خشونت (مورد مطالعاتی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
36 نقش روابط عمومی الکترونیک در افزایش بهره وری سازمانی (مورد مطالعه: پست بانک ایران استان مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران با محوریت چالش های حال و فرصت های پیش رو با تاکید بر مسائل آموزشی
37 نقش طرح آموزش خانواده در مقابله با فرهنگ فقر خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خوانسار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)
38 نقش فعالیت در شبکه های اجتماعی بر تحکیم ارزش های خانواده در بین جوانان شهرستان خمینی شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی
39 واکاوی مولفه های امور خیر در سرمایه اجتماعی با مطالعه آرمانشهر اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
40 وقف، نماد مشارکت فرهنگی (دریافت مقاله) کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت سید جلال الدین اشرف