مهندس علی شریف پور

مهندس علی شریف پور معاون دانشجویی فرهنگی مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو

مهندس علی شریف پور

Ali Sharifpour

معاون دانشجویی فرهنگی مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.