دکتر ناصر یزدانی

دکتر ناصر یزدانی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران

دکتر ناصر یزدانی

Dr. Naser Yazdani

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.