دکتر ناصر فرج زاده

دکتر ناصر فرج زاده گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر ناصر فرج زاده

Dr. Naser Farajzadeh

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.