دکتر علیرضا روحی

دکتر علیرضا روحی استادیار گروه مهندسی کامپیوتر [نرم‌افزار] دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر علیرضا روحی

Dr. Alireza Rohi

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر [نرم‌افزار] دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.