دکتر سیدهادی اقدسی

دکتر سیدهادی اقدسی دانشيار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

دکتر سیدهادی اقدسی

Dr. Seyed Hadi Aghdasi

دانشيار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.