دکتر پدرام صالح پور

دکتر پدرام صالح پور استادیار

دکتر پدرام صالح پور

Dr. Pedram Salehpour

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.