دکتر رضوان رحیمی

دکتر رضوان رحیمی استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رضوان رحیمی

Dr. Rezvan Rahimi

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.