دکتر شعبان رحیمی

دکتر شعبان رحیمی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر شعبان رحیمی

Dr. Shaban Rahimi

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسانس مرزه و زنیان بر عملکرد و کیفیت تخممرغ در مرغان تخمگذار چالش دادهشده با سالمونلا انتریتیدیس (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 23، شماره: 1
2 اثر اسیدهای آلی و فرمالدئید بر مرفولوزی روده جوجه های گوشتی و کاهش آلودی سالمونلایی دان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 3
3 اثر افزودن پوسته خارجی برنج بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه های بیوشیمی خون و هورمون های تیروییدی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 14
4 اثر افزودنی های محرک رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با Escherichia coli (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 2
5 اثر ال-کارنیتین و پودر چربی گیاهی بر کیفیت اسپرم خروس ها و باروری و جوجه درآوری مرغ های مادر گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
6 اثر پریبیوتیک و عصاره بابونه، پونه و مرزنجوش بر عملکرد تخمگذاری، فراسنجههای خونی، و ریخت-شناسی روده مرغان تخمگذار در اواخر تولید (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 4
7 اثر پودر پر آب کافت قلیایی و خیساب ذرت خشک بر عملکرد، هزینه خوراک و شاخص های آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 52، شماره: 3
8 اثر عصاره برخی گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی بیوتیک بر کاهش کلنیزاسیون باکتری کمپیلو باکتر ژژونی در روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 5
9 اثرات استفاده از سطوح مختلف کافور بر عملکرد و غلظت سرمی هورمون های تیروییدی و تستوسترون در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
10 اثرات پرتوتابی الکترون و اسید الی بر عملکرد تولید و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 3
11 ارزیابی توان ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش مرغ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 1
12 ارزیابی عملکرد مدیریتی مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 4
13 ارزیابی کیفیت آب شرب مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
14 ارزیابی و مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 4
15 Effect of Chamomile, Wild Mint and Oregano Herbal Extracts on Quality and Quantity of Eggs, Hatchability, and Some Other Parameters in Laying Japanese Quails (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 7، شماره: 2
16 Effect of Probiotic, Thyme, Garlic and Caraway Herbal Extracts on the Quality and Quantity of Eggs, Blood Parameters, Intestinal Bacterial Population and Histomorphology in Laying Hens (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 4، شماره: 1
17 Effects of Commercial Herbal and Chemical Medicines on Performance, GI Microbial Population, Intestinal Morphology and Serum Lipids of Broiler Chickens Challenged with Infectious Bronchitis Vaccine Virus (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 2، شماره: 1
18 Evaluating the Competitiveness of Medicinal Plants With Antibiotics to Control Salmonella Enterica Serovar Typhimurium in Broiler Chickens (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 17، شماره: 2
19 Histomorphometrical Study of the Prebiotic Effects on Intestine Morphology and Growth Performance of Broiler Chickens (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 2، شماره: 1
20 Isolation of Lytic Bacteriophage from Poultry’s Feces and Evaluation of It’s Efficiency to Reduce Salmonella enteritidis In Vitro and In Vivo (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 9، شماره: 3
21 Modification of egg yolk fatty acids profile by using different oil sources (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 6، شماره: 2
22 بررسی اثر اسیدهای چرب پلی انوئیک بلند زنجیر سری n-3 و n-6 و ویتامین E بر ترکیب اسیدهای چرب، حساسیت به پراکسیداسیون چربی و باروروی اسپرم خروس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
23 بررسی اثرات افزودن دیرهنگام آنزیم فیتاز به جیره جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 3
24 بررسی اثرات سویه و تغذیه بر روی رشد قلب و ریه در جوجه های لاین گ وشتی آرین و ارتباط آن با عارضه آسیت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 2
25 بررسی اثرات نعناع، جعفری، شوید، گشنیز، سیر و ریحان بر عملکرد، فاکتورهای خونی، سیستم ایمنی، مورفولوژی روده و طعم گوشت در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 3
26 بررسی تاثیر عصاره گیاهان سماق و جغجغه در مقایسه با اکسی تتراسایکلین بر عملکرد رشد، فراسنجه های بیوشیمی خون، و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 1
27 تاثیر پروبیوتیک، آویشن (Thymus vulgaris L.) و شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر فراسنجه های خونی، پاسخ ایمنی، خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 1
28 تاثیر روش های مختلف تجویزLactobacillus rhamnosus در هچری بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده و فاکتورهای خونی جوجه های گوشتی با آلودگی تجربی سالمونلا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 3
29 تاثیر عسل، ژله رویال و گرده زنبور عسل بر عملکرد، سامانه ایمنی و فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
30 تاثیر عصاره اتانولی بره موم، پودر رزماری و کرم خاکی بر عملکرد بلدرچین در حال رشد (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
31 تاثیر نانوسیلور و ضدعفونی کننده های خوراک بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و کلسترول زرده مرغ تخم گذار (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 1
32 تأثیر آنتی بادی استخراج شده از تخم مرغ و پروبیوتیک در پیشگیری از عفونت سالمونلا انتریتیدیس در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 3
33 تأثیر اسید آلی، پروبیوتیک و عصاره الکلی سرخارگل بر میکروفلور روده وسیستم ایمنی جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 3
34 تأثیر اسیدهای آلی بر فلور میکروبی و مرفولوژی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 5
35 تأثیر بتایین بر میزان دفع اووسیست در بیماری کوکسیدیوز و عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 1
36 تأثیر برگ زیتون بر فشار خون، عملکرد و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 26، شماره: 2
37 تأثیر پادتن اختصاصی زرده تخم مرغ بر مرفولوژی مخاط رده و کاهش موضعی شدن باکتری اشریشیاکلی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 4
38 تأثیر پروبیوتیک های تک سویه، دوسویه و چند گونه بر عملکرد، مرفولوژی روده و پارامترها ایمنی شناسی و خون شناسی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 4
39 تأثیر تغذیه پس از هچ بر رشد دستگاه گوارش و عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 3
40 تأثیر تغذیه سطوح مختلف ال- کارنیتین در جیره مرغ های مادر و جوجه های گوشتی بر عملکرد، ترکیبات سرم خون، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 4
41 تأثیر روش های مختلف تجویز پروبیوتیک در هچری برعملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 1
42 تأثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بر مورفولوژی مخاط روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 3
43 تأثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئیدها، قابلیت نطفه داری و جوجه دراوری مرغهای مادر گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 3
44 تجزیه ماده خشک و الیاف پنج نوع ماده خوراکی به وسیله قارچ های بی هوازی شکمبه گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 2
45 تجزیه ماده خشک و الیاف پنج نوع ماده خوراکی به وسیله قارچ های بی هوازی شکمبه گوسفند (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 26
46 تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچهای بی هوازی شکمبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
47 جداسازی و تعیین هویت بعضی از باکتریهای تجزیه کننده لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه از دستگاه گوارش موریانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 3
48 مطالعه کارایی باکتریوفاژ در مهار زیستی کلونیزاسیون انتروکوکوس در بلدرچین (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
49 مقایسه اثر افزودن پنج عصاره گیاهی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر لیپیدهای سرم،درصد هتروفیل و لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 1
50 مقایسه اثر پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 2
51 مقایسه اثر چند داروی گیاهی و شیمیایی تجاری بر کاهش آسیب های تنفسی، سیستم ایمنی و ماندگاری جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 28، شماره: 3
52 مقایسه اثر شش عصاره گیاهی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر سیستم ایمنی و لیپیدهای سرم جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 1
53 مقایسه اثر عصاره های آویشن (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 1
54 مقایسه اثر عصاره گیاهی، بره موم، کوکسیدیواستات و آنتی بیوتیک برسیستم ایمنی، فراسنجه های خونی و عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با باکتری اشریشیاکلی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 3
55 مقایسه اثر عصاره های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 2
56 مقایسه اثر منابع سلنیوم آلی و معدنی و ویتامین E بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 24، شماره: 2
57 مقایسه اثررزماری، آویشن، بره موم، آنتی بیوتیک، وپروبیوتیک برعملکردجوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 2
58 مقایسه منابع مختلف اسیدهای چرب امگا-3 جهت غنی سازی تخم مرغ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 1
59 مقایسه ی اثر دریافت پروبیوتیک از مسیر دهان با مسیر کلوآک (تنقیه) بر ریخت شناسی روده ی باریک و عملکرد بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 12
60 همسانه سازی ژن زیرواحد بتا هورمون گونادوتروپین جفت انسانی در پی انتقال ژن به اسپرم خروس (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ایمنوگلوبولین زرده تخم مرغ بر فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
2 اثرات گیاهان دارویی در پیشگیری از سرطان تخمدان در مرغهای تخمگذار (دریافت مقاله) همایش بین المللی غذای طیب
3 ارزیابی هیستوشیمیایی فعالیت آنزیم لیپاز در روده کوچک جوجه های گوشتی تغذیه شده با اسیدبوتیریک آنتی بیوتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
4 استفاده از آنتی بادی های اختصاصی تخم مرغ (IgY ) در پیشگیری و درمان برخی از بیماری ها در انسان و حیوانات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
5 Cloning of human chorionic gonadotropin beta subunit in gene transfer via sperm rooster (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
6 Physiological Effects of Overweighting on Some Reproductive and Sub-fertility Parameters in Male Broiler Breeders (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
7 بررسی اثر پادتن زرده تخم مرغ بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
8 بررسی اثر پرتو تابی گاما، اشعه الکترون و جاذب میل باند بر اندامهای داخلی بلدرچینژاپنی با جیره آلوده به افلاتوکسین (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
9 بررسی اثر عصاره سه داروی گیاهی مرزنجوش، پونه و بابونه بر کیفیت تخم مرغ و میزان کلسترول زرده در مرغ های تخم گذار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
10 بررسی تاثیر باکتریهای پروبیوتیکی درکاهش عفونت سالمونلاانتریتیدیس دربلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
11 بررسی هیستوشیمیایی فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در روده کوچک جوجه های گوشتی تغذیه شده با اسید بوتیریک آنتی بیوتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
12 بیوتروریسم و اگروتروریسم و راههای مقابله با آنها (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
13 تاثیر استفاده از پودر زرده حاوی آنتی بادی اختصاصی زرده تخم مرغ (Lgy) علیه اشرشیاکلی، برالگوی پروتئینی خونی و جمعیت اشرشیاکلی روده جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
14 تاثیر پذیری صنعت طیور در مقابله با عوامل بیوتروریسم و استفاده از الگوی پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
15 تاثیر عصاره میوه سماق و مکمل ویتامین E روی فاکتورهای بیوشیمیایی خون، سیستم ایمنی و تلفات ناشی از آسیت در جوجه های گوشتی تحت چالش استرس سرمایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 تاثیر کاپتوپریل، مکمل ال- آرژنین و عصارهی ریشهی گیاه جغجغه روی فاکتورهای بیوشیمیایی خون، سیستم ایمنی و تلفات ناشی از آسیت در جوجه های گوشتی تحت چالش استرس سرمایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
17 جداسازی باکتریوفاژ علیه سالمونلا انتریتیدیس و ارزیابی کارایی آن در شرایط In vitro (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 مقایسه اثر پروبیوتیک (پریمالاک)، اسید آلی (seiko Ph) و عصاره الکلی سرخارگل بر عملکرد جوجه‌های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
19 مقایسه اثر عصاره رزماری مریم گلی، بره موم، کوکسیدیو استات و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی بدن و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی چالش یافته با باکتری اشریشیاکلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
20 مقایسه اثر عصاره رزماری، ،آویشن، بره موم، ویرجینیا مایسین و پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با سالمونلاانتریتیدیس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
21 مقایسه اثر عصاره رزماری، آویشن، بره موم، آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی چالش یافته با سالمونلا انتریتیدیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
22 مقایسه اثر عصاره رزماری، مریم گلی، بره موم، کوکسیدیواستات و آنتی بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با باکتری اشریشیاکلی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
23 مقایسه اثر منابع سلنیومی و ویتامین E بر عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 مقایسه تأثیر پرتو تابی الکترون و گاما بر عملکرد بلدرچین ژابنی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
25 مقایسه روشهای مختلف تجویز پروبیوتی کها در هچری برای پیشگیری از عفونت سالمونلا PCR در مرغهای گوشتی با استفاده از تکنیک (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)